Innovativ avfallslogistikk- resultatwebinar

Innovativ Avfallslogistikk et avsluttet treårig forskningsprosjekt som har hatt som mål å bidra til mer kostnadseffektive og miljøvennlige løsninger for innsamling og håndtering av avfall fra kommuner. Prosjektet har utviklet et verktøy for beregning av kostnader og klimagassutslipp, gjennomført innovasjonsstudier og analyser av anbudsprosesser for innkjøp av innsamlingstjenester. I dette webinaret får du en smakebit av noen av resultatene.

Beskrivelse
Program
Foredragsholdere

08.30–08.40

Intro - Innovativ avfallslogistikk

Foredragsholder: Kari-Anne Lyng Seniorforsker, NORSUS

08.40–08.55

Digital transformasjon - politikkutfordringer for fremtidens logistikk

Foredragsholder: Markus M. Bugge Førsteamanuensis, Universitetet i Oslo, TIK-senteret

08.55–09.20

Planleggingsverktøy for logistikk, hvordan kan logistikk planlegges og driftes effektivt

Foredragsholder: Eirill Bø Dosent, Handelshøyskolen BI; Institutt for Regnskap, Revisjon og Foretaksøkonomi

09.20–09.30

Spørsmål og diskusjon

Foredragsholder: Kari-Anne Lyng Seniorforsker, NORSUS

Kari-Anne Lyng

Seniorforsker, NORSUS

Kari-Anne Lyng forsker på miljøpåvirkningen til produkter og tjenester gjennom hele livsløpet, og har en spesialisering innenfor avfallssystemer. Hun er koordinator for forskningsområdene avfallsressurser, biogass, energi og transport hos NORSUS Norsk Institutt for Bærekraftsforskning. Hun har en doktorgrad fra NMBU med tema biogass.

Markus M. Bugge

Førsteamanuensis, Universitetet i Oslo, TIK-senteret

Markus M. Bugge har en doktorgrad i økonomisk geografi fra Uppsala Universitet. Han jobber som førsteamanuensis på TIK-senter for teknologi, innovasjon og kultur ved UiO og har en bistilling som seniorforsker ved NIFU.

Eirill Bø

Dosent, Handelshøyskolen BI; Institutt for Regnskap, Revisjon og Foretaksøkonomi

Eirill Bø har 40 års erfaring med undervisning, forskning og rådgivningen innen logistikk og transport faget. De siste årene har mye av forskningen dreiet seg om logistikken rundt avfallsinnhenting.