Innbyggeren i sentrum: Innovative emballasjeløsninger


Hvordan kan forbrukervennlige systemer hjelpe oss å nå materialgjenvinningsmålene? I dette webinaret skal vi utforske innovative løsninger for å øke ombruk, gjenvinning og innsamling av emballasje, og ikke minst, forbrukeraksept. Webinaret er i samarbeid med Emballsjeforsk.

Beskrivelse
Program
Foredragsholdere

Fredag 9. juni

08.30–09.30

Velkommen

Foredragsholder: Nancy Strand Seniorrådgiver, Avfall Norge

08.35–08.50

Foredragsholder: Mari Øvrum Gaarder Forsker, Nofima

Vi ønsker sirkulære løsninger for emballasje, men hvordan skal man få med forbrukerne? Hvordan bør man gå frem for å få forbrukerinnsikt og hva slags løsninger skaper forbrukeraksept? Vi får høre om Nofimas arbeid på dette, med emballasje til poteter som eksempel.

08.50–09.05

Foredragsholder: Rui Quadrado Business Development Manager, Tomra

In this webinar I will present TOMRA’s role in reuse for circular economy with the focus on a solution for reusable packaging within the takeaway food segment. No one can question that we have a global waste crisis. Recycling is one of the key elements in helping to solve this crisis, by producing more secondary raw materials and relying less on virgin ones. But recycling cannot do the job alone. There is a solution further up in our Resource Hierarchy: Reuse. Moving from single-use to reuse not only helps eliminate plastic waste and pollution but also offers significant reductions in greenhouse gas (GHG) emissions, which makes it an integral part of the circular economy, and one of TOMRA’s new key focus areas.

09.05–09.20

Foredragsholder: Bente Flygansvær Førsteamanuensis, Handelshøyskolen BI; Institutt for regnskap, revisjon og foretaksøkonomi

Forskning viser at forbrukere er positive til kildesortering, men kildesorterer likevel ikke etter denne intensjonen. Hvordan kan man benytte metoder for nudging i avfallslogistikken for å oppmuntre og tilrettelegge for større grad av kildesortering?

09.20–09.30

Spørsmål og diskusjon

Nancy Strand

Seniorrådgiver, Avfall Norge

Nancy Strand er seniorrådgiver i Avfall Norge og jobber med flere fagområder. Hun er særlig engasjert i å styrke bransjens kompetanse gjennom forskning, utvikling og innovasjon, og ikke minst rekruttere nyutdannede gjennom REdu-programmet. Nancy representerer Avfall Norge i styret i ISWA, International Solid Waste Association. Hun er utdannet innen ressursforvaltning og økonomi og har jobbet med avfall, gjenvinning og miljøspørsmål i en årrekke.

Mari Øvrum Gaarder

Forsker, Nofima

Mari har lang erfaring med matindustrien og som forsker på forskjellige matprodukter. Hun har tidligere jobbet som fagsjef for produktkvalitet hos Nortura og er for tiden forsker på sensorikk, forbruker og innovasjon hos Nofima.

Rui Quadrado

Business Development Manager, Tomra

Rui Quadrado is a Business Development Manager at TOMRA Systems, where he has focused on the beauty of transformation and turning complex challenges into valuable and sustainable solutions.

Bente Flygansvær

Førsteamanuensis, Handelshøyskolen BI; Institutt for regnskap, revisjon og foretaksøkonomi