Innovative PReP-prosjekter i 2020

PReP2020 er et innovasjonsprogram for plast, finansiert av Handelens Miljøfond. I 2020 var det fire prosjekter som fikk tildelt støtte, og på dette webinaret skal vi få høre hvordan det gikk med tre av dem. 21. februar er ny søknadsfrist, hvor resten av midlene skal deles ut.

Beskrivelse
Program

PReP2020 er et innovasjonsprogram for plast, finansiert av Handelens Miljøfond. I 2020 ble det innvilget midler til prosjekter for samlet ca 2 millioner kroner. Det gjenstår fortsatt omtrent 2,7 millioner kroner i potten som skal deles ut i 2021. PReP2020 søker etter innovasjons- prosjekter som bidrar til å gjenvinne plastavfall det i dag er problematisk å gjenvinne eller finne markeder for. Alle aktører i avfalls- og gjenvinningsbransjen, inkludert leverandørindustrien, samt aktører fra hele verdikjeden for resirkulert plast, opp- og nedstrøms oppfordres til å søke.

Prosjektet må støtte opp om minst ett av Handelens Miljøfonds tre formål, som er å:

  • Redusere plastforsøpling
  • Øke ressurseffektiviteten knyttet til bruk av plast
  • Redusere forbruk av plastbærepose

Hør spennende foredrag fra disse tre prosjektene som fikk tildelt midler i 2020:

  • ZERO: “Etablering av full verdikjede for EPS (isopor) i Norge”
  • Containerservice Ottersøy og Norwegian Plastic Recycling (NOPREC): “PlastiSirk: testbearbeiding av 2 typer næringsavfall av plast”
  • No Waste!: “Fra båt til benk: gjenvinning av kondemnerte fritidsbåter i plast”


Hver fredag arrangerer Avfallsforsk et timelangt webinar. I januar er temaet plast.

Webinarene er gratis

Påmelding:

Fredag 8. januar

08.30–09.30

Foredrag fra tre av prosjektene som fikk tildelt midler i 2020.

  • ZERO: “Etablering av full verdikjede for EPS (isopor) i Norge”
  • Containerservice Ottersøy og Norwegian Plastic Recycling (NOPREC): “PlastiSirk: testbearbeiding av 2 typer næringsavfall av plast”
  • No Waste!: “Fra båt til benk: gjenvinning av kondemnerte fritidsbåter i plast”

Til slutt åpnes det for kommentarer og spørsmål