Digital strategi og modenhet

Avfallsforsks andre seminar om digitalisering denne måneden. Denne gangen skal det handle om strategi og modenhet.

Beskrivelse
Program
Foredragsholdere

08.30–08.35

Velkommen

Foredragsholder: Håkon Bratland Fagrådgiver, Avfall Norge

08.35–08.55

Hva er Digital21 og hva kan vi lære av det?

Foredragsholder: Trond Moengen , Digital Norway/Digital21

08.55–09.15

BIR har gjort en analyse av digital modenhet, hva viser den?

Foredragsholder: Andre Tangen Systemsjef digitalisering, BIR AS, BIR

09.15–09.30

Spørsmål

Håkon Bratland

Fagrådgiver, Avfall Norge

Rådgiver for gjenvinning og digitalisering i Avfall Norge. Jobber nå som prosjektleder for å utvikle faktagrunnlag satsningen til Avfall Norge

Trond Moengen

Andre Tangen

Systemsjef digitalisering, BIR AS, BIR