Digitalisering og veien videre

I det siste episoden i februar så tar vi en oppsummering og snakker om hvor vi skal gå videre og om Digitaliseringssemianret som kommer 10 mars.

Beskrivelse
Program
Foredragsholdere

08.30–08.35

Velkommen og oppsummering fra de foregående seminarene

Foredragsholder: Håkon Bratland Fagrådgiver, Avfall Norge

08.35–08.45

Utdanning innen digitalisering

Foredragsholder: Tarjei Alver Heggernes , Høyskolen Vestland

08.45–08.55

Gjensyn med Avfall Norges Veikart for digitalisering

Foredragsholder: Ola Holm Direktør for digital transformasjon, Sopra Steria

08.55–09.25

Foredragsholder: Ola Holm, Direktør for digital transformasjon, Sopra Steria | Andre Tangen , Systemsjef digitalisering, BIR AS, BIR | Nancy Strand, Seniorrådgiver, Avfall Norge | Henning Martinsen Daglig leder, Trondheim Renholdsverk AS

Hva skal til for at vi, bransjen, skal komme videre og hva er det viktig og fokusere på ?

09.25–09.30

Spørsmål og avslutning

Håkon Bratland

Fagrådgiver, Avfall Norge

Rådgiver for gjenvinning og digitalisering i Avfall Norge. Jobber nå som prosjektleder for å utvikle faktagrunnlag satsningen til Avfall Norge

Tarjei Alver Heggernes

Ola Holm

Direktør for digital transformasjon, Sopra Steria

Andre Tangen

Systemsjef digitalisering, BIR AS, BIR

Nancy Strand

Seniorrådgiver, Avfall Norge

Nancy Strand er seniorrådgiver i Avfall Norge og jobber med flere fagområder. Hun er særlig engasjert i å styrke bransjens kompetanse gjennom forskning, utvikling og innovasjon, og ikke minst rekruttere nyutdannede gjennom REdu-programmet. Nancy representerer Avfall Norge i styret i ISWA, International Solid Waste Association. Hun er utdannet innen ressursforvaltning og økonomi og har jobbet med avfall, gjenvinning og miljøspørsmål i en årrekke.

Henning Martinsen

Daglig leder, Trondheim Renholdsverk AS

Henning Martinsen er en teknologientusiast og lett fremoverlent daglig leder i TRV AS, et rennovasjonsselskap i utvikling med 126 dedikerte mennesker som bidrar til at Trondheim og verden blir sirkulær. Henning har vært daglig leder i TRV siden 2019. Da kom han fra Tine, hvor han blant annet har ledet meieri-anlegg og Tines sentrallager i Midt-Norge. Han er utdannet ved NTNU.