Digitalisering og veien videre

I det siste episoden i februar så tar vi en oppsummering og snakker om hvor vi skal gå videre og om Digitaliseringssemianret som kommer 10 mars.

Beskrivelse
Program
Foredragsholdere

08.30–08.35

Velkommen og oppsummering fra de foregående seminarene

Foredragsholder: Håkon Bratland Fagrådgiver, Avfall Norge

08.35–08.45

Utdanning innen digitalisering

Foredragsholder: Tarjei Alver Heggernes , Høyskolen Vestland

08.45–08.55

Gjensyn med Avfall Norges Veikart for digitalisering

Foredragsholder: Ola Holm Direktør for digital transformasjon, Sopra Steria

08.55–09.25

Foredragsholder: Ola Holm, Direktør for digital transformasjon, Sopra Steria | Andre Tangen , Systemsjef digitalisering, BIR AS, BIR | Nancy Strand, Senior rådgiver, Avfall Norge | Henning Martinsen , TRV

Hva skal til for at vi, bransjen, skal komme videre og hva er det viktig og fokusere på ?

09.25–09.30

Spørsmål og avslutning

Håkon Bratland

Fagrådgiver, Avfall Norge

Tarjei Alver Heggernes

Ola Holm

Direktør for digital transformasjon, Sopra Steria

Andre Tangen

Systemsjef digitalisering, BIR AS, BIR

Nancy Strand

Senior rådgiver, Avfall Norge

Nancy Strand er seniorrådgiver i Avfall Norge og jobber med flere fagområder. Hun er særlig engasjert i å styrke bransjens kompetanse gjennom forskning, utvikling og innovasjon, og ikke minst rekruttere nyutdannede gjennom REdu-programmet. Hun er utdannet innen ressursforvaltning og økonomi og har jobbet med avfall, gjenvinning og miljøspørsmål i en årrekke.

Henning Martinsen