Kick-off 2021 UIG nettverk for unge i Gjenvinningsbransjen

UIG har som målsetting å tilby en inkluderende, sosial og faglig arena som tilrettelegger for nettverksbygging og erfaringsdeling for unge i gjenvinningsbransjen. Nettverket er organisert under Avfall Norge og åpent for unge i bransjen under 36 år.

Beskrivelse
Program

Styret i UIG vil presentere programmet 2021 og det åpnes for innspill fra deltakerne.

Arrangementet er gratis og vi vil invitere alle unge fra bransjen til å bli med.

Program:

- Presentere nettverket og styret

- Presentere årshjul for 2021

- Digital mingling - bli kjent i grupper

- Innspillsrunde til webinar 2021

- Bransjelogoquiz

- Digital mingling og åpen diskusjon

Tirsdag 23. februar

14.00–15.30


- Presentere nettverket og styret

- Presentere årshjul for 2021

- Digital mingling - bli kjent i grupper

- Innspillsrunde til webinar 2021

- Bransjelogoquiz

- Digital mingling og åpen diskusjon