Webinar om kjemisk gjenvinning

Sammen med Grønt Punkt Norge, Quantafuel AS og ZERO skal Avfall Norge arrangere et webinar den 26 august (10-11.30) om kjemisk gjenvinning.

Beskrivelse
Program

Hvordan kan kjemisk gjenvinning bidra til en sirkulær økonomi for plast?

Om bare fem år skal vi gjenvinne 50% av all plastemballasje. Skal vi lykkes med å oppfylle dette kravet, må det satses stort på teknologi som gjør det mulig å materialgjenvinne mer plast enn i dag. Norden leder an i utviklingen på dette feltet, og i juni 2020 inngikk Grønt Punkt Norge og Quantafuel en avtale om levering av opptil 10.000 tonn plastemballasje til kjemisk gjenvinning ved Quantafuels anlegg i Danmark. Resultatet blir kjemisk resirkulert råvare som blir videreforedlet til ny plast av BASF i Tyskland.

I dette webinaret i regi av Avfall Norge, Zero og Quantafuel lærer du mer om plastfraksjoner som egner seg for kjemisk materialgjenvinning, om teknologiens klima- og miljøfotavtrykk, og hvordan vi kan realisere en sirkulær økonomi for plast.

Du møter:

• «Quantafuels første anlegg for kjemisk materialgjenvinning åpner i Danmark, hvor går veien videre?» - Kjetil Bøhn, CEO i Quantafuel

• «Materialgjenvinning av plast i den sirkulære karbonøkonomien» - Anne Marit Post-Melbye, Fagansvarlig industri i Zero

• «Nye metoder for å nå nye mål i 2025» - Svein Erik Rødvik, Leder Gjenvinningsavdelingen i Grønt Punkt Norge

• «Hvilken rolle kan EU spille? » - Paal Frisvold, EU-rådgiver i Avfall Norge

• «From Plastic Waste to Virgin-Grade Products» - Christian Lach, Lead Chemcycling i BASF

Det er ikke oppført et program enda eller kurset / arrangementet har ikke et spesifikt program