#KLARTVIRYDDER

Bli med på lanseringen av holdingskampanjen #KLARTVIRYDDER - Nullvisjon forsøpling!

Beskrivelse
Program
Foredragsholdere


#KLARTVIRYDDER er Avfall Norges holdningskampanje mot forsøpling på og rundt avfallsanlegg.

Kampanjen er en del av prosjektet Nullvisjon forsøpling som er finansiert av Handelens Miljøfond. Prosjektet løfter viktigheten av å holde avfallsanlegg og områdene rundt fri for forsøpling.

Under webinaret lanserer vi en ny veileder og ryddeplakat med informasjon og tips om hvordan problemet med forsøpling ved anlegg bør håndteres. Vi ser på viktigheten av at vi som bransje jobber aktivt med avfall på avveie fra egne anlegg.

Oslo REG kommer og forteller hvordan de jobber med problemet, og Hold Norge Rent vil informere om hvordan vår bransje kan bidra under Strandryddeuka.

Vi ønsker i tillegg å oppfordre alle til å ta i et ekstra tak på Rydd med jobben-dagen 14. september i år. Vi som bransje må stå sammen og vise at det er #KLARTVIRYDDER

Vel møtt!

Prosjektet er finansiert av

Onsdag 8. juni

08.30–08.40

Velkommen! Bakgrunnen for prosjektet

Foredragsholder: Marie Hesselberg Rådgiver, Avfall Norge

08.40–08.50

Slik jobber vi i Oslo REG mot forsøpling på arbeidsplassen

Foredragsholder: Ronny Lundell Driftsleder Haraldrud Gjenbruksstasjon, Renovasjons- og gjenvinningsetaten

08.50–09.00

Hvorfor er det viktig å forhindre forsøpling?

Foredragsholder: Mari Mo Fagleder forebygging og opprydding, Hold Norge Rent

09.00–09.10

Strandryddeuka - hvordan kan vi bidra?

Foredragsholder: Stine Thorp, Kommunikasjonsrådgiver, Avfall Norge | Heidi Gromstad Prosjektleder for opprydding, Hold Norge Rent

09.10–09.20

Foredragsholder: Stine Thorp Kommunikasjonsrådgiver, Avfall Norge

Presentasjon av felles ryddeaksjon for bransjen, veileder og ryddeplakat. Det blir i tillegg premiere på en kort film, laget for og av bransjen!

09.20–09.30

Tid til spørsmål

Marie Hesselberg

Rådgiver, Avfall Norge

Marie Hesselberg kom inn i avfallsbransjen i 2016 gjennom sin rolle som rådgiver prosjekt og utvikling i Follo Ren IKS. I Avfall Norge jobber hun nå med EU regelverk, arrangementer og prosjektoppfølging.

Ronny Lundell

Driftsleder Haraldrud Gjenbruksstasjon, Renovasjons- og gjenvinningsetaten

Mari Mo

Fagleder forebygging og opprydding, Hold Norge Rent

Mari har lang erfaring fra arbeid mot forsøpling og har bred kompetanse på feltet. Fra april 2022 har hun ledet Hold Norge Rents avdeling for forebygging og opprydding. I tillegg til å være fagleder er Mari prosjektleder for Kunnskapsbasen i Hold Norge Rent og bidrar til Hold Norge Rent sitt politiske arbeid.

Stine Thorp

Kommunikasjonsrådgiver, Avfall Norge

Stine Thorp er kommunikasjonsrådgiver i Avfall Norge. Hun har 20 års erfaring som journalist, innholdsprodusent og kommunikasjonsrådgiver.

Heidi Gromstad

Prosjektleder for opprydding, Hold Norge Rent