Klima og ressurser henger sammen - men hvordan?

Hva er potensialet for at høyere material- og ressurseffektivitet kan redusere klimautslipp? FNs Internasjonale Ressurspanel har kartlagt sammenhengene. Deres rapport viser at utslipp fra produksjon av ulike materialer er sammenlignbart med utslipp fra landbruk, skogbruk og endring i arealbruk. Ressurspanelets rapport finnes her: «Resource Efficiency and Climate Change: Material Efficiency Strategies for a Low-Cabon Future» .

Beskrivelse
Program
Foredragsholdere

08.30–08.35

Velkommen

Foredragsholder: Nancy Strand Seniorrådgiver, Avfall Norge

08.35–08.47

Foredragsholder: Marianne Gjørv Seniorrådgiver, Miljødirektoratet

Hva er det internasjonale ressurspanelet - og hva er bakgrunnen for deres rapport om ressurseffektivitet og klimaendring. Hvordan kan mer effektiv bruk av materialer i bil og bolig gi lavere klimagassutslipp.

08.47–09.10

Foredragsholder: Edgar Hertwich Professor, NTNU

Økt materialeffektivtet vil være avgjørende for å nå målene om reduserte klimautslipp. Edgar Hertwich presenterer rapporten som forklarer hvorfor og går i dybden på noen områder.

09.10–09.22

Foredragsholder: Anne Solgaard Leder for kompetanseheving, Grønn Byggallianse

Anne Solgaard vil kommentere rapportens resultater innen byggenæringen - hvordan kan byggebransjen følge opp disse tiltakene fremover?

09.22–09.30

Spørsmål og diskusjon

Nancy Strand

Seniorrådgiver, Avfall Norge

Nancy Strand er seniorrådgiver i Avfall Norge og jobber med flere fagområder. Hun er særlig engasjert i å styrke bransjens kompetanse gjennom forskning, utvikling og innovasjon, og ikke minst rekruttere nyutdannede gjennom REdu-programmet. Nancy representerer Avfall Norge i styret i ISWA, International Solid Waste Association. Hun er utdannet innen ressursforvaltning og økonomi og har jobbet med avfall, gjenvinning og miljøspørsmål i en årrekke.

Marianne Gjørv

Seniorrådgiver, Miljødirektoratet

Marianne Gjørv er seniorrådgiver i Miljødirektoratet og representant for Norge i FNs internasjonale ressurspanel. Marianne Gjørv er miljø- og ressursgeograf fra Universitetet i Oslo. Før hun begynte i Miljødirektoratet, har hun mange års erfaring fra Klima- og miljødepartementet og Kommunal- og moderniseringsdepartementet.

Edgar Hertwich

Professor, NTNU

Edgar Hertwich er professor ved Industriell Økologi-programmet på NTNU, hvor han også er ansvarlig for deres internasjonale arbeid. Han er tilsluttet FNs Internasjonale Ressurspanel som forsker.

Anne Solgaard

Leder for kompetanseheving, Grønn Byggallianse

Anne Solgaard har lang fartstid innen miljø og bærekraft i næringslivet.