Klimabesparelser ved behandling av biologisk avfall

I slutten av oktober ble klimautvalgets rapport 2050 offentliggjort. Mandatet var å se på hvilke veivalg Norge må ta for å bli et nullutslippssamfunn i 2050. I dette webinaret skal vi se på hva klimautvalget sier om biomasse og hvilket potensiale biogass har. I tillegg får vi presentert en teknologi for produksjon av bla. hydrogen fra biogass.

Beskrivelse
Program
Foredragsholdere

Fredag 24. november

08.30–08.35

Velkommen

Foredragsholder: Anna Fagerheim Rådgiver, Avfall Norge

08.35–08.45

Foredragsholder: Anna Fagerheim Rådgiver, Avfall Norge

Anna har lest rapporten og tar for seg biomassens rolle i klimautvalgets rapport som tar for seg hvordan Norge skal bli et nullutslippssamfunn innen 2050.

08.45–09.05

Foredragsholder: Jens Måge Fagrådgiver, Avfall Norge

Sammen med en rekke organisasjoner som representerer biogass-, transport, landbruks- og havbruksnæringen har Avfall Norge signert et notat som grunngir hvorfor vi må øke norsk biogassproduksjon, og hvordan vi kan gjøre det. Jens tar oss igjennom notatet.

09.05–09.20

Foredragsholder: Kjell Husabø Medgründer og CCO, Agri-e

Under innlegget får vi høre om teknologien, statusoppdatering og oppskaleringsmuligheter for Agri-e. De utvikler energisystemer for produksjon av hydrogen, elektrisitet, varme og CO2 fra biogass og naturgass.

09.20–09.30

Spørsmål

Anna Fagerheim

Rådgiver, Avfall Norge

Anna Fagerheim er rådgiver i Avfall Norge. Hun har en mastergrad i fornybar energi fra NMBU og var aktiv deltaker i REdu-programmet. Hun jobber med en stor bredde av faglig prosjekter og arrangementer i Avfall Norge, herunder Avfallsforsk og REdu.

Jens Måge

Fagrådgiver, Avfall Norge

Jens Måge har arbeidet i Avfall Norge siden 2014. Han er utdannet Siviløkonom fra Handelshøyskolen i København. I Avfall Norge jobber han bl.a med biologiske avfallsressurser, tekstiler, REdu-programmet og internasjonalt arbeid.

Kjell Husabø

Medgründer og CCO, Agri-e

Husabø har de siste 6 årene vært medgründer i Agri-e jobbet med bærekraftige løsninger for reduserte klimagassutslipp og økt tilgang til ren energi. I denne perioden (1,2 år) har han også vært prosjektleder for Siemens i Hywind Tampen-prosjektet for Power Management Systems ved Snorre A&B. Han har også 22 års erfaring fra olje- og gassindustrien fra operatører og entreprenører.