Morgenkaffe om Klimaplan 2021-2030

Klimakur 2021-2030 ble lagt frem 8. januar. Vi gir deg viktigste du trenger å vite mens du drikker morgenkaffen din!

Beskrivelse
Program
Foredragsholdere


Klimaplanen vil gi de politiske føringene for hvordan Norge skal halvere utslippene i ikke kvotepliktig sektor basert på tiltakene som ble utredet i Klimakur i 2020.

Klimakur2030 pekte på karbonfangst og lagring (CCS), redusert matsvinn og økt bruk av biogass i ulike sektorer som viktige klimatiltak som berører avfallssektoren. Økt utsortering av plast og tekstiler fra avfall til energigjenvinning og reduserte utslipp av metan fra deponier ble også vurdert.

Tirsdag 12. januar

08.30–08.45

Om planen, Klimakur og innsatsfordelingsforordningen

Foredragsholder: Cecilie Lind, Administrerende direktør, Avfall Norge | Paal Frisvold EU-rådgiver, Paal Frisvold EU-rådgivning

08.45–09.00

Hovedtrekkene i Klimaplanen

Foredragsholder: Cecilie Lind Administrerende direktør, Avfall Norge

09.00–09.15

De viktigste sakene for bransjen

Foredragsholder: Kåre Fostervold - Direktør samfunnskontakt, Avfall Norge

Cecilie Lind

Administrerende direktør, Avfall Norge

Paal Frisvold

EU-rådgiver, Paal Frisvold EU-rådgivning

Paal Frisvold har jobbet med Norges forhold til EU siden 1997. Han har etablert og bygget opp flere norske næringspolitiske miljøer i Brussel som Miljøstiftelsen Bellona, konsulentselskapet Brusselkontoret, Norsk Industri og Sintef. I dag jobber han som EU-rådgiver for bl.a. Greenpeace for å løfte frem norsk petroleumspolitikk i EUs beslutningsorgan.

Kåre Fostervold

- Direktør samfunnskontakt, Avfall Norge

Kåre har 20 års erfaring fra politikken, som lokalpolitiker, stortingsrepresentant og statssekretær. For øvrig har han lang erfaring fra energibransjen. Han har vært ansatt i Avfall Norge siden 2020.