Morgenkaffe om Klimaplan 2021-2030

Klimakur 2021-2030 ble lagt frem 8. januar. Vi gir deg viktigste du trenger å vite mens du drikker morgenkaffen din!

Beskrivelse
Program
Foredragsholdere


Klimaplanen vil gi de politiske føringene for hvordan Norge skal halvere utslippene i ikke kvotepliktig sektor basert på tiltakene som ble utredet i Klimakur i 2020.

Klimakur2030 pekte på karbonfangst og lagring (CCS), redusert matsvinn og økt bruk av biogass i ulike sektorer som viktige klimatiltak som berører avfallssektoren. Økt utsortering av plast og tekstiler fra avfall til energigjenvinning og reduserte utslipp av metan fra deponier ble også vurdert.

Tirsdag 12. januar

08.30–08.45

Om planen, Klimakur og innsatsfordelingsforordningen

Foredragsholder: Cecilie Lind, Administrerende direktør, Avfall Norge | Paal Frisvold , Avfall Norge

08.45–09.00

Hovedtrekkene i Klimaplanen

Foredragsholder: Cecilie Lind Administrerende direktør, Avfall Norge

09.00–09.15

De viktigste sakene for bransjen

Foredragsholder: Kåre Fostervold - Direktør samfunnskontakt, Avfall Norge

Cecilie Lind

Administrerende direktør, Avfall Norge

Paal Frisvold

Paal Frisvold har jobbet med Norges forhold til EU, og spesielt utviklingen av EUs klima- og energipolitikk, siden 1997. Han bygget opp EU-arbeidet til Miljøstiftelsen Bellona, Brusselkontoret og GeelmuydenKiese, og var Norsk Industri sin representant i Brussel. I 2014 gav han ut boken Mot Europa - historien om et nølende Norge. Nå er Paal Frisvold engasjert av Avfall Norge til å jobbe med EU-spørsmål knyttet til vår bransje.

Kåre Fostervold

- Direktør samfunnskontakt, Avfall Norge

Kåre har 20 års erfaring fra politikken, som lokalpolitiker, stortingsrepresentant og statssekretær. For øvrig har han lang erfaring fra energibransjen.