Klimaregnskap

Krav til klimaregnskap kommer som en følge av myndighetskrav og kundeforventninger. Nå kommer de digitale løsningene som viser klimaeffekten av tiltak både i egen virksomhet, for bedriftskunder og innbyggere.

Beskrivelse
Program
Foredragsholdere

08.30–08.35

Velkommen og intro til dagens tema

Foredragsholder: Håkon Bratland Fagrådgiver, Avfall Norge

08.35–08.50

Foredragsholder: Carl Frederik Mørch-Kontny Seniorrådgiver datafangst og analyse, Mepex Consult AS

Mepex har utviklet et klimaregnskap for avfallsselskap som viser årlig utvikling i klimapåvirkning. Klimaregnskapene viser også hva som bidrar mest av selskapenes ulike aktiviteter. Dessuten kan klimaregnskapet vise effekt av tiltak som vurderes. Resultatene fra disse beregningene viser hvordan avfallsbransjen bidrar positivt til å redusere klimautslippene.

08.50–09.05

Foredragsholder: Sam Wenaas Perrin Klimadataanalyst, Ducky AS

Selskapet Ducky utvikler databaserte løsninger som konverterer informasjon om produkter og tjenester til klimafotavtrykk. Banktransaksjoner, energiforbruk, matvarer eller reiseavstander – alt kan regnes om til klimagasser. Kan avfallsbransjen ta i bruk tilsvarende løsninger for å lære opp sine kunder i bærekraft?

09.05–09.20

Foredragsholder: Håkon Bratland Fagrådgiver, Avfall Norge

Avfall Norge skal jobbe strategisk med data og klimaregnskap fremover og trenger blant annet å utvikle klimaregnskap for avfallsbransjen

09.20–09.30

Spørsmål og diskusjon

Håkon Bratland

Fagrådgiver, Avfall Norge

Rådgiver for gjenvinning og digitalisering i Avfall Norge. Jobber nå som prosjektleder for å utvikle faktagrunnlag satsningen til Avfall Norge

Carl Frederik Mørch-Kontny

Seniorrådgiver datafangst og analyse, Mepex Consult AS

Carl Frederik er utdannet samfunnsøkonom med spesialisering i energiøkonomi. Han har jobbet i Finansdepartementet nasjonalbudsjett og analyser av norsk økonomi og i Klima- og miljødepartementet der han ledet forrige regjerings strategi for sirkulær økonomi. Som seniorrådgiver i Mepex jobber Carl Frederik hovedsakelig med materialstrømsanalyser og klimaregnskap i tillegg til utvikling av digitale produkter.

Sam Wenaas Perrin

Klimadataanalyst, Ducky AS

Dr. Sam Wenaas Perrin is an ecologist and climate footprint analyst at Ducky AS. Sam works on the Folkets Fotavtrykk project, which develops tools that enable municipalities and counties to make it easy for their inhabitants to live sustainably.