Klimasats- hvem kan søke og hva kan man søke om?

I forbindelse med fristen for å søke midler hos Klimasats den 15. februar får vi besøk av klimasats som forteller om kriterier, tips og triks for søknad og vi får presentert et godt eksempel på et klimasatsfinansiert prosjekt fra bransjen. Det blir også satt av tid til spørsmål.

Beskrivelse
Program
Foredragsholdere

08.30–08.35

Velkommen og introduksjon til programmet

Foredragsholder: Anna Fagerheim Rådgiver, Avfall Norge

08.35–08.55

Foredragsholder: Erlend Homme Falklev Rådgiver Prosjekt og Utvikling, Follo Ren IKS

Erlend beskriver en utredning som ble foretatt med støtte fra Klimasats i et samarbeid mellom NTNU Ålesund, Ålesund kommune, ÅRIM, Bingsa Gjenvinning AS, Tafjord Kraftvarme AS, RIR, VØR og SSR. Han vil både presentere resultatene fra studien og fortelle om sine erfaringer med Klimasats-ordningen.

08.55–09.15

Foredragsholder: Kirvil Stoltenberg Sjefsingeniør, Miljødirektoratet

Klimasats bidra til at kommunen integrerer klimahensyn i sine aktiviteter ved å gi tilskudd til prosjekter som bidrar til reduksjon i utslipp av klimagasser og omstilling til lavutslippssamfunnet. Videre skal ordningen bidra til at kommunen styrker rollen som samfunnsutvikler og pådriver som legger til rette for samarbeid på klimaområdet mellom ulike aktører.

09.15–09.30

Spørsmål og diskusjon

Foredragsholder: Anna Fagerheim Rådgiver, Avfall Norge

Anna Fagerheim

Rådgiver, Avfall Norge

Anna Fagerheim er rådgiver i Avfall Norge. Hun har en mastergrad i fornybar energi fra NMBU og var aktiv deltaker i REdu-programmet. Hun jobber med en stor bredde av faglig prosjekter og arrangementer i Avfall Norge, herunder Avfallsforsk og REdu.

Erlend Homme Falklev

Rådgiver Prosjekt og Utvikling, Follo Ren IKS

Erlend Homme Falklev er utdannet på sivilingeniørstudiet ved Norges Arktiske Universitet med fordypning innen fornybar energi. Han har bakgrunn som prosjektleder og forsker tilknyttet NTNU i Ålesund. Prosjektene omfatter blant annet to klimasats-prosjekter innen sirkulærøkonomi og utnyttelse avfallsressurser.

Kirvil Stoltenberg

Sjefsingeniør, Miljødirektoratet

Kirvil Stoltenberg jobber blant annet med Klimasats i Miljødirektoratet.