Klimautvalgets rapport 2050

Klimautvalget 2050 har utredet hvilke veivalg Norge står overfor for å nå målet om å bli et lavutslippssamfunn innen 2050 og publiserte rapporten "Omstilling til lavutslipp — Veivalg for klimapolitikken mot 2050" i slutten av oktober. Hvordan har prosessen rundt utarbeidelsen av rapporten vært? Hvilken plass har sirkulærøkonomi fått? Webinaret vil utspille seg som en samtale mellom fagrådgiver Jens Måge i Avfall Norge, Elin Hansen fagsjef for sikulærøkonomi i Zero og Camilla Skjelsbæk Gramstad leder for bærekraft i Elkjøp samt deltaker i klimautvalget.

Beskrivelse
Program
Foredragsholdere

Fredag 10. november

08.30–09.30

Samtale rundt klimautvalgets rapport 2050

Foredragsholder: Camilla Gramstad, Bærekraftsjef, Elkjøp Norge AS | Elin A. Hansen, Seniorrådgiver, Avfall Norge | Jens Måge Fagrådgiver, Avfall Norge

Camilla Gramstad

Bærekraftsjef, Elkjøp Norge AS

Elin A. Hansen

Seniorrådgiver, Avfall Norge

Elin leder fagteamet i Avfall Norges administrasjon. Hun er sivilingeniør og har tidligere vært fagansvarlig sirkulærøkonomi i miljøstiftelsen ZERO, og ledet sirkulær rådgivning for ombruksplattformen Loopfront. Som miljørådgiver for Statsbygg fasiliterte hun overføring av en 4500 m2 telthall fra Prosjekt nytt regjeringskvartal til Sirkulær Ressurssentral, og var involvert i konseptutredning av metode for ombruk av hulldekker i betong.

Jens Måge

Fagrådgiver, Avfall Norge

Jens Måge har arbeidet i Avfall Norge siden 2014. Han er utdannet Siviløkonom fra Handelshøyskolen i København. I Avfall Norge jobber han bl.a med biologiske avfallsressurser, tekstiler, REdu-programmet og internasjonalt arbeid.