Kommunikasjonsseminaret 2021

Velkommen til årets kommunikasjonsseminar - årets viktigste fagsamling for kommunikatører i bransjen.

Beskrivelse
Program
Foredragsholdere


Avfall Norges kommunikasjonsseminar samler alle kommunikatører som jobber innen avfall og gjenvinning. Årets kommunikasjonsseminar vil fokusere på hvordan man kan bygge tillit gjennom kommunikasjon, og berøre tema som nudging, atferdsendringer og sosiale medier-strategi innen sirkulær økonomi

Fysisk og digital deltagelse

I år blir seminaret hybrid, med mulighet for både fysisk og digital deltakelse og god tid til interaktivitet på Avfall Norges Hopin plattform.
For de som møter fysisk inviterer vi til aperitif og middag kvelden i forveien.
Det er et begrenset antall plasser til fysisk deltakelse, så det gjelder å være tidlig ute.
For digital deltagelse i Hopin gjelder egne priser.

Program oppdateres under programfanen.

Alle hotellrommene som Avfall Norge hadde holdt av til Kommunikasjonsseminaret er nå booket. De som kommer utenbys fra må derfor booke hotellrom selv. Dette kan gjøres på https://www.nordicchoicehotels.no/. Avfall Norge har en bedriftsavtale med The Hub og andre hotell i kjeden. Dette betyr at overnatting til seminaret kan bookes med en rabattkode. Det gjøres på følgende vis:

Alle som booker via avtalekoden må logge seg inn (registrere seg som Nordic Choice Hotels medlem). Deretter gå inn på "min side" trykke på bedriftsavtale og legge inn koden 60236179 i feltet "Avtalekoden din"

Hjertelig velkommen!!

Deltageravgift

Fysisk deltagelse: kr. 4500,- eks mva. medlem
Fysisk deltagelse: kr. 6000,- eks mva. ikke medlem

Digital deltagelse kr. 2000,- eks mva. medlem
Digital deltagelse: kr 3000,- eks mva ikke medlem


Se hvilke selskaper som er påmeldt her.

Tirsdag 23. november

18.00–19.00

Apéritif på the The Hub

19.00–21.00

Middag på The Hub

Onsdag 24. november

09.00–09.05

Velkommen

09.05–09.20

Hvor skal bransjen fremover?

Foredragsholder: Kåre Fostervold - Direktør samfunnskontakt, Avfall Norge

09.20–09.40

Foredragsholder: Yvonne Aasbø Daglig leder, R8 Edge

Av merkevarespesialist og daglig leder i R8 Edge, Yvonne Aasbø. Yvonne har bakgrunn fra Orkla og har jobbet med noen av landets sterkeste merkevarer. Yvonne har hjulpet mange små og mellomstore bedrifter med å ta en tydelig posisjon og skape vekst gjennom godt, bevisst arbeid med merkevarebygging.

09.40–10.00

Foredragsholder: Lina Katan Spesialkonsulent, Ph.d., Brancheforeningen Cirkulær

Det er ikke kun ord som kommuniserer hva vi skal gjøre med vårt avfall, det gjør også de konkrete gjenstandene og infrastrukturen som vi omgir oss med i hverdagen. Og det materielle kommuniserer absolutt mer effektivt enn ord.

Basert på sin forskning, vil Lina belyse forholdet mellom innbyggeres umiddelbare oppfatning av akseptabel avfallsatferd og de konkrete, fysiske rammene i hverdagen.

10.00–10.30

Foredragsholder: Kjersti Marie Kristoffersen Kommunikasjonsdirektør, Oslo kommune Renovasjons- og gjenvinningsetaten

Innsikt er viktig i alt kommunikasjonsarbeid. God innsikt bidrar til at vi forstår kundene/brukerne på en bedre måte, slik at vi kan tilpasse budskapene, bli mer relevante og treffe målgruppen på en optimal måte.

I REG har vi det siste året hatt mye fokus på å få ny innsikt og forstå målgruppen vår. Vi har gjennomført både tracker og en omfattende mulighets- og barriereundersøkelse.

Her vil dere få en kort smakebit på prosessen vi har gjennomført og våre viktigste læringer.

10.30–11.00

Pause

11.00–11.20

Foredragsholder: Linda Fornes Driftstekniker, IVAR

Linda Fornes er prosessoperatør ved IVARs sentralrenseanlegg på Nord-Jæren. Etter ti år i jobben så hun seg lei av å alltid få spørsmålet «Åja, du jobber i bæsjen du?». Derfor bestemte hun seg for bruke LinkedIn for å vise hva jobben egentlig går ut på. Det første innlegget hennes gikk viralt og fikk 100.000 visninger. Linda kommer for å fortelle om hvordan hun bruker plattformen.

11.20–11.30

Avslutning og oppsummering

11.30–12.30

Lunsj

12.30–12.50

Foredragsholder: Sylvelin Aadland, Ansvarlig for Sortere, LOOP | Stine Helgeland Daglig leder, LOOP

LOOP har det siste året jobbet med å videreutvikle Sortere som forbrukernes kompass i en litt uoversiktlig sorteringsjungel. Det handler ikke bare om hva som skal hvor, men om hvordan vi sammen tar best mulig vare på ressursene.

Sortere er vår felles plattform og en troverdig og nøytral aktør ut mot forbrukere. Vi skal nå løfte Sortere slik at den blir et enda mer effektivt verktøy for å få folk til å kaste mindre, ta vare på mer og sortere mer. Sortere skal være på lag med folk og naturressursene.

12.50–13.20

Vi får et innblikk i hvordan ulike aktører i bransjen jobber med sine SoMe-kanaler:

Guro Kjørsvik Husby, Norsirk

Ida Jenshus og Katrine Haga, Norsk Gjenvinning

Silje Slålien Thoen, Oslo Reg

13.20–14.00

Foredragsholder: Irmelin Bergh Partner, Nudgelab

For å forstå nudging må vi først forstå hvordan folk tenker og tar avgjørelser, og hva som påvirker alle valgene våre i løpet av en dag. Med dette som bakteppet vil Irmelin gi en teoretisk og praktisk introduksjon til nudgingteori og atferdspykologi.

14.00–14.15

Pause

14.15–14.45

Foredragsholder: Sivert Strande Ruud REdu-intern, Avfall Norge

Sivert jobbet som REdu-intern hos Avfall Norge i sommer på oppdrag for næringsklyngen Civac. Sammen med to andre REdu-intern gjennomførte de blant annet en kvantitativ spørreundersøkelse for å avdekke forbrukeratferd knyttet til kildesortering. Undersøkelsen hadde 3000 respondenter, hvor svarene gir informasjon om respondentenes tilfredshet med kildesorteringsløsninger, grad av kildesortering/fravær av kildesortering, tillit til bransjen, informasjonstilgang, samt incentiver for økt sorteringsgrad hjemme.

14.45–15.00

Oppsummering og spørsmål

Kåre Fostervold

- Direktør samfunnskontakt, Avfall Norge

Kåre har 20 års erfaring fra politikken, som lokalpolitiker, stortingsrepresentant og statssekretær. For øvrig har han lang erfaring fra energibransjen. Han har vært ansatt i Avfall Norge siden 2020.

Yvonne Aasbø

Daglig leder, R8 Edge

Yvonne er utdannet siv.ing i produktdesign og har tung erfaring innen innovasjon, konseptutvikling og merkevarebygging. Hun har bl.a vært markedssjef i Nidar/Orkla, strategisk rådgiver i Metro Branding og daglig leder i Huldresølv. I sistnevnte rolle snudde hun en negativ utvikling til hele 40 % vekst på 2 år – gjennom helhetlig merkevarebygging.

Lina Katan

Spesialkonsulent, Ph.d., Brancheforeningen Cirkulær

Kjersti Marie Kristoffersen

Kommunikasjonsdirektør, Oslo kommune Renovasjons- og gjenvinningsetaten

Linda Fornes

Driftstekniker, IVAR

Sylvelin Aadland

Ansvarlig for Sortere, LOOP

Sylvelin Aadland er ansvarlig for Sortere i LOOP og involvert i flere prosjekter i LOOP. Hun er utdannet siviløkonom og har jobbet med strategi og forretningsutvikling i ulike selskap og konsulentbransjen, før hun begynte i LOOP i 2014.

Stine Helgeland

Daglig leder, LOOP

Stine Helgeland er daglig leder i LOOP, Stiftelsen for kildesortering og gjenvinning. Hun har bred erfaring innenfor kommunikasjon og ledelse, og har både sosialantropologi og moralfilosofi i fagkretsen, i tillegg til en Master i Media Management fra Skottland. Hun er også styreleder i Oslo Filmfond og har flere andre styreverv.

Irmelin Bergh

Partner, Nudgelab

Sivert Strande Ruud

REdu-intern, Avfall Norge