Kommunikasjonsworkshop 2022: Klar melding ut!

Nye utsorteringskrav kommer i 2023. Det betyr nye målgrupper og nye budskap. Hvordan skal vi kommunisere?

Beskrivelse
Program
Foredragsholdere

Nye utsorteringskrav kommer i 2023

I samarbeid med LOOP inviterer vi aktører i bransjen til workshop i Oslo 2. juni.

Det nye kapittelet i avfallsforskriften vil stille krav til utsortering av bio- og plastavfall både for husholdningsavfall og næringsavfall. Også hage- og parkavfall og landbruksplast omfattes av de nye kravene. Det betyr både nye målgrupper og nye budskap.

Her ser vi mange muligheter og et stort behov for å få til et bredt kommunikasjonssamarbeid på tvers av bransjen.

Workshopen vil ta for seg ulike konkrete utfordringer: Hva kan være felles budskap og hva slags kommunikasjon kan/bør vi samarbeide om?

Workshopen vil bestå av faglige innlegg og gruppearbeid. Vi deler oss opp i ulike grupper mellom husholdning, næringsavfall og landbruksplast.

På Agendaen

Se programfanen for fullt program

  • Gjennomgang av de nye kravene + spørsmål - Cecilie Lind, adm.dir. i Avfall Norge
  • Hvordan tenkte FHI da covid raste som verst? - Kjetil Berg Veire, ass. kommunikasjondirektør i FHI
  • Slik forbereder vi oss på de nye kravene
  • Folk og system - kildesortering i et forbruker- og atferdsperspektiv ved Stine Helgeland i LOOP
  • Workshop del 1
  • Lunsj
  • Workshop del 2
  • Oppsummering og veien videre

Torsdag 2. juni

09.00–09.05

Velkommen

09.05–09.30

Gjennomgang av de nye kravene + spørsmål

Foredragsholder: Cecilie Lind Administrerende direktør, Avfall Norge

09.30–09.50

Foredragsholder: Kjetil Berg Veire ass. kommunikasjonsdirektør, FHI

Hva tenkte FHI rundt kommunikasjon da covid sto på som verst, og det kom restriksjoner som krevde atferdsendring og innsats fra oss alle. Kjetil Berg Veire deler nyttige erfaringer med oss.

09.50–10.15

Foredragsholder: Stine Helgeland Daglig leder, LOOP

Hva er folks drømmesystem og hvordan forholder folk seg til kildesortering i dag? Gode systemer, kunnskap og informasjon er nøkkel til atferdsendring. LOOP presenterer funn og innsikt fra den store studien om kildesortering.

10.15–10.30

Pause

10.30–12.00

Scenarie:

I dag finnes det ingen kildesortering i Norge. Det skal nå innføres nasjonale gjenvinningsmål og kildesortering over hele landet både i husholdninger og bedrifter. Vi skal finne ut hvordan vi skal tilrettelegge kommunikasjonen rundt innføringen av kildesortering i Norge.

Hva er viktig for å lykkes og nå målene ved innføring av kildesortering i Norge?

Hvordan vil vi jobbe med og tilrettelegge kommunikasjonen?

Hvilke områder er det hensiktsmessig å samarbeide om? Hvilke områder er det ikke hensiktsmessig å samarbeid om?

12.00–13.00

Lunsj

13.00–13.10

Hvilke tanker og planer har forskjellige aktører i bransjen rundt de nye utsorteringskravene og tilbakemeldingene og spørsmålene som vil komme?

13.10–14.10

Nye utsorteringskrav vil kreve større innsats fra folk og kunder. Hvordan skal vi selge budskapet best? Og hvordan kan vi kommunisere likt selv om løsningene er forskjellig? Og hvorfor skal man i det hele tatt kildesortere?

Workshop i grupper

Vi deler oss opp i grupper:

Gruppe 1 - Husholdningsavfall: Hvordan skal vi kommunisere til innbyggerne? Hvordan skal vi kommunisere nå som innbyggerne også skal kildesortere plastavfall, ikke kun plastemballasje? Hvordan skal vi kommunisere for å få innbyggerne til å kildesortere matavfallet (bedre) ? Og hva med hage- parkavfall?

Gruppe 2 - Næringsavfall: Hvordan skal vi begrunne at (nesten) hele næringslivet må sortere både plast og mat? Er det markedssegmenter som blir spesielt krevende? Hvordan reagerer kundene nå den såkalte “energiplasten” forsvinner etter nyttår? Er det nyttig med noen felles budskap fra bransjen i bunnen for egen kommunikasjon mot markedet?

Gruppe 3 - Landbruksplast: Hvem og hvordan skal vi kommunisere til bøndene at det er obligatorisk å kildesortere og gjenvinne landbruksplast? Fikser landbruket det selv eller kommer de til å ringe oss? Har vi løsningene, budskapene og kanalene som trengs?

14.10–14.30

Pause

14.30–15.00

Til sammen sitter bransjen på mye kompetanse og ressurser. Hvordan kan vi dra nytte av dette når vi skal sende en klar melding ut?

15.00–15.15

Oppsummering og avslutning

Cecilie Lind

Administrerende direktør, Avfall Norge

Kjetil Berg Veire

ass. kommunikasjonsdirektør, FHI

Stine Helgeland

Daglig leder, LOOP

Stine Helgeland er daglig leder i LOOP, Stiftelsen for kildesortering og gjenvinning. Hun har bred erfaring innenfor kommunikasjon og ledelse, og har både sosialantropologi og moralfilosofi i fagkretsen, i tillegg til en Master i Media Management fra Skottland. Hun er også styreleder i Oslo Filmfond og har flere andre styreverv.