Kommunikasjonsseminaret: Hvordan kan kommunikasjon være nøkkelen til 65% materialgjenvinning?

Vi inviterer kommunikasjonsfolk i og utenfor bransjen til å snakke om det vi liker best, kommunikasjon.

Beskrivelse
Program

Hvordan kan kommunikasjon være nøkkelen til 65% materialgjenvinning?

Innen 2035 skal avfalls- og gjenvinningsbransjen ha bidratt til å nå EU-kravet om 65% materialgjenvinning. I dag ligger vi på 38%, og det har vært stabilt lenge. Hva skal til for å endre dette?

For at EU og Norge skal nå målet om 65% innen 2035, er det viktig med bra og relevant kommunikasjon. Kommunikasjon er viktig med tanke på forbrukeren, men også i samspillet mellom fag, politikk og den vanlig personen i gata. Hvordan kan vi som kommunikasjonsfagfolk i bransjen bidra til at dette samspillet fungerer?


Onsdag 06. mars 10:00 - 16:00 med påfølgende middag kl 18:00

Torsdag 7. mars 09:00 - 1530

Se vedlagt program.


Meld deg på før 20. februar, da øker prisen med 500 kroner

Onsdag 6. mars

10.00–16.00

0930 - 1000 Registrering og kaffe

1000 - 1015 Velkommen og kort om EUs målsettinger

Ingeborg Ukkelberg er kommunikasjonssjef i ÅRIM. Hun er også leder for faggruppen for kommunikasjon i Avfall Norge. Hun skal lede oss gjennom dagen.

1015 - 1100 Materialgjenvinning 65% innen 2035

Hvordan kan bransjen bidra til at vi nå målene om 65% materialgjenvinning gjennom kommunikasjon? Marianne Holen er kommunikasjonssjef i RfD og har sammen med to bransjekollegaer skrevet en prosjektoppgave om temaet.

Hvordan kan vi endre holdninger og atferd til kildesortering gjennom tilrettelagte tiltak? Caja Charlotte Fagernæs skrev våren 2018 en masteroppgave «Sortering og materialgjenvinning av plastemballasje og matavfall i Oslo kommune», der hun så nærmere på målgrupper som er dårlige til å kildesortere. Er ulike målgrupper dårlige til å kildesortere av ulike grunner? Bør vi differensiere budskapet om kildesortering?

1100 -1200 Kommunikasjon, nøkkelen for å lykkes?

Har omdømmet noe å si for å klare EU-kravene? Olav Magnus Linge er rådgiver i kommunikasjonsbyrået Zynk. Linge kommer til kommunikasjonsseminaret for å dele deres erfaring med å jobbe med omdømme. Kan vi lære noe fra andre bransjer? Og hvordan kan man jobbe bevisst med omdømmet når vi tar i bruk big data?

1200 - 1215 Pause

1215 - 1315 Adferdsøkonomi og miljø

Kjetil Bjorvatn er professor i samfunnsøkonomi ved NHH og leder av FAIR Insight Team ved FAIR, senter for fremragende forskning ved NHH.

Bjorvatn skal gi oss en introduksjon til adferdsøkonomi, som er et fagområde i grenseland mellom økonomi og psykologi. Vi skal få en innføring i hvordan hvordan innsikt fra dette området kan brukes for å forstå og bekjempe miljøprobleme

1315-1400 Lunsj

1400 - 1545 Kampanjer og prosjekter - Suksesshistorier fra bransjen på 10 minutter

Vi får presentert 7 ulike caser fra bransjen:

  1. Hvordan lykkes med klimakommunikasjon. Østfoldforskning Mona Nilsen
  2. Batterikampanje - Norsk Gjenvinning initiativtaker m flere. - Bim Kase
  3. Norsirk og samarbeid med Oslokollega m Guro Husby
  4. Ombruk med Katerina Eriksen. Samarbeid mellom Oslo kommune og Circular Ways
  5. #5forhvalen med Marianne Heggenhougen fra LOOP
  6. Digitalisering hos BIR med Eva Skjold.
  7. Renovasjonsetaten - interne temaer intern, videoer i pausen. innført workplace, internkomminikasjon. Kundecase. Internkommunikasjon, opplæring ol., med Kjersti Marie Kristoffersen

1545 - 1600 Avslutning og oppsummering

1600 - 1800 Pause

1800 - 2100 Middag på Ayamara.
En Peruansk restaurant i hjertet av Solli plass.

Torsdag 7. mars

09.00–15.30

0900 - 0915 Åpning v/Tone Pettersen Olden fra Trondheim Renholdsverk AS

0915 - 1045 Felles mål krever felles kommunikasjon

Avfallssymboler/pliktogrammer i Danmark

Nina Nagskov Jørgensen er prosjektleder i Dansk affaldsforening, og står i spissen for prosjektet om felles sorteringskriterier i Danmark. Vi gleder oss til å bli inspirert av hennes arbeid med piktogrammet under kommunikasjonsseminaret i mars.

Slik bør Norge kildesortere

Et nytt prosjekt på trappene. Skal vi lage en egen veileder for avfallsymboler? Hva skal til for å få til dette? LOOP v/ Hildegunn Iversen forteller om dagens symboler og Avfall Norge v/ Mona Nordhammer Sæther deler informasjon om nytt prosjekt.

1045 - 1100 Pause

1100 - 1145 Hvordan påvirke holdning og atferd via sosiale medier?

Karoline Carlsen jounalist og sosiale medier ansvarlig i Grønt Punkt. Hun jobber mye med kampanjer og ser på hvordan dette kan bidra til å endre atferd. Hvordan kan sosiale medier fungere som et viktig verktøy i dette? Vi får også en sniktitt på årets kampanjer fra Kari-Lill Ljøstad, som er kommunikasjonssjef.

1145 - 1230 Hva skal til å nå målet om 65% materialgjenvinning?

Oppsummering og diskusjon i grupper

1230 - 1300 Marin forsøpling - En global utfordring

Avfall Norges Norad Prosjekt v/Jens Måge
Pilotprosjekt Strømmestiftelsen v/ Alice Leland Høye, head of fundraising og Geir Tonstøl, rådgiver for økonomisk inkludering.

Strømmestiftelsen er en bistandsorganisasjon som jobber for å utrydde verdens fattigdom blant annet gjennom jobbskaping og utdanning. Nå tar de også opp kampen mot marin forsøpling internasjonalt.

1300 - 1400 Lunsj

1400 - 1515 Marin forsøpling - Strandryddedagen

  1. Hvordan gikk det i fjor? Og hvordan satser Hold Norge Rent i år? v/Fanny Pindsle fra Hold Norge Rent
  2. Bransjen forteller om sine erfaringer. Anders Ellefsen fra Ragn-Sells og Øyfrid Knudsen fra Innherred Renovasjon
  3. Hvordan skal vi koordinere oss i år? Avfall Norge forteller om sin satsing v/Sara Wilsgaard og Sveinar Kildal.

1515 - 1530 Avslutning