Lukk søk

Kommunikasjonsseminaret: Hvordan kan kommunikasjon være nøkkelen til 65% materialgjenvinning?

Vi inviterer kommunikasjonsfolk i og utenfor bransjen til å snakke om det vi liker best, kommunikasjon.

Beskrivelse
Program

Hvordan kan kommunikasjon være nøkkelen til 65% materialgjenvinning?

Innen 2035 skal avfalls- og gjenvinningsbransjen ha bidratt til å nå EU-kravet om 65% materialgjenvinning. I dag ligger vi på 38%, og det har vært stabilt lenge. Hva skal til for å endre dette?

For at EU og Norge skal nå målet om 65% innen 2035, er det viktig med bra og relevant kommunikasjon. Kommunikasjon er viktig med tanke på forbrukeren, men også i samspillet mellom fag, politikk og den vanlig personen i gata. Hvordan kan vi som kommunikasjonsfagfolk i bransjen bidra til at dette samspillet fungerer?


Onsdag 06. mars 10:00 - 16:00 med påfølgende middag kl 18:00

Se vedlagt program.Meld deg på før 20. februar, da øker prisen med 500 kroner

Onsdag 6. mars

10.00–16.00

0930 - 1000 Registrering og kaffe

1000 - 1015 Velkommen og kort om EUs målsettinger

Ingeborg Ukkelberg er kommunikasjonssjef i ÅRIM. Hun er også leder for faggruppen for kommunikasjon i Avfall Norge. Hun skal lede oss gjennom dagen.

1015 - 1100 Materialgjenvinning 65% innen 2035

Hvordan kan bransjen bidra til at vi nå målene om 65% materialgjenvinning gjennom kommunikasjon? Marianne Holen er kommunikasjonssjef i RfD og har sammen med to bransjekollegaer skrevet en prosjektoppgave om temaet.

Vi får også besøk av en masterstudent som skal dele sine tanker rundt temaet.

1100 -1300 Kommunikasjon, nøkkelen for å lykkes

Hva skal egentlig til for å lykkes? Trenger vi mer fokus på forbrukeratferd og forbrukerinnsikt - har det noen hensikt å kommunisere? Og har bransjens omdømme noe å si? Foredragsholder kommer!

1300-1400 Lunsj

1400 - 1530 Kampanjer og prosjekter - Suksesshistorier fra bransjen på 10 minutter

Vi får presentert 6 ulike caser fra bransjen:

  1. Felles kampanje med fokus på brannfare og batterier
  2. Ombruk i Renovasjonsetaten
  3. Norsirk har inngått samarbeid med Oslokollega, med Guro Husby
  4. Hvordan lykkes med klimakommunikasjon, med Mona Nilsen i Østfoldforskning
  5. Fem for hvalen, med LOOP
  6. Digitalisering i BIR

1530 - 1600 Mer info kommer

1600 - 1800 Pause

1800 - 2100 Middag

Torsdag 7. mars

09.00–15.30

0900 - 0915 Åpning

0915 - 1015 Felles mål krever felles kommunikasjon

Nina Nagskov Jørgensen er prosjektleder i Dansk affaldsforening, og står i spissen for prosjektet om felles sorteringskriterier i Danmark. Vi gleder oss til å bli inspirert av hennes arbeid med piktogrammet under kommunikasjonsseminaret i mars.

1015 - 1045 Slik bør Norge kildesortere

Et nytt prosjekt på trappene? Hva skal til? Skal vi lage en egen veileder for avfallsymboler? LOOP forteller om dagens symboler og Avfall Norge deler informasjon om nytt prosjekt.

1045 - 1100 Pause

1100 - 1200 Hvordan påvirke holdning og atferd gjennom via sosiale medier?

Silje Urke Antonsen jobbe til daglig som digital rådgiver i Hensikt, og er en sosiale medier-guru. Hun kommer til kommunikasjonsseminaret for å snakke om hvordan endring av atferd endrer holdning, og hvordan man kan påvirke til handling via sosiale medie

1200 - 1300 Hvordan bli mer samkjørte i kommunikasjonen i bransjen?

Mer informasjon kommer

1300 - 1400 Lunsj

1400 - 1530 Marin forsøpling - Strandryddedagen

Hold Norge Rent kommer for å dele erfaringer fra i fjor og hvilke satsinger de har i år. Vi skal også få presentert to prosjekter som satser på å stoppe tilsiget av marin forsøpling fra land gjennom avfallshåndtering.