Konkurranserett og innovasjon

Ukens webinar handler om konkurranserett i forhold til innovasjon. Hva kan man samarbeide om,- og hvor må man ta hensyn til konkurranselovgivning. Under ukens webinar får vi besøk av Konkurransetilsynet, Abelia og Administrerende direktør i VEAS Ragnhild Borchgrevink.

Beskrivelse
Program
Foredragsholdere

Fredag 27. august

08.30–08.35

Velkommen

Foredragsholder: Nancy Strand Seniorrådgiver, Avfall Norge

08.35–08.55

Foredragsholder: Inger Sommerfelt Ervik Seniorrådgiver i avdeling for Bygg, Industri og Energi, Konkurransetilsynet

Konkurranseregelverket setter rammer for samarbeid kontra konkurranse innenfor avfallshåndtering. Konkurransetilsynet legger frem eksempler på bruk av konkurranse for å fremme innovasjon i bransjen.

08.55–09.05

Foredragsholder: Nils-Ola Widme Næringspolitisk direktør, Abelia

Hvordan kan avfallsselskaper og produsenter samarbeide om åpen innovasjon og dele data på en måte som samtidig fremmer konkurranse og er i tråd konkurranseregelverket.

09.10–09.20

Foredragsholder: Ragnhild Borchgrevink Administrerede direktør, VEAS

Hvordan skille mellom forretningssensitiv informasjon for den enkelte og åpne data som vil fremme bransjens innovasjon og gjennomslag.

09.20–09.30

Spørsmål og diskusjon

Nancy Strand

Seniorrådgiver, Avfall Norge

Nancy Strand er seniorrådgiver i Avfall Norge og jobber med flere fagområder. Hun er særlig engasjert i å styrke bransjens kompetanse gjennom forskning, utvikling og innovasjon, og ikke minst rekruttere nyutdannede gjennom REdu-programmet. Nancy representerer Avfall Norge i styret i ISWA, International Solid Waste Association. Hun er utdannet innen ressursforvaltning og økonomi og har jobbet med avfall, gjenvinning og miljøspørsmål i en årrekke.

Inger Sommerfelt Ervik

Seniorrådgiver i avdeling for Bygg, Industri og Energi, Konkurransetilsynet

Inger Sommerfelt Ervik er seniorrådgiver i Konkurransetilsynet og har det overordne ansvaret for konkurransetilsynets saker i avfallsbransjen.

Nils-Ola Widme

Næringspolitisk direktør, Abelia

Nils-Ola Widme er næringspolitisk direktør i Abelia, NHOs forening for kunnskaps- og teknologibedrifter. Jobbet i mange år med konkurranserett og konkurransepolitikk, som advokat i NHO og byråkrat i Nærings- og fiskeridepartementet

Ragnhild Borchgrevink

Administrerede direktør, VEAS

Ragnhild Borchgrevink er adm.dir. i VEAS. Hun er utdannet jurist og har tidligere blant annet hatt sentrale lederjobber i Norske Skog og Viken Skog.