Kunden i sentrum for å nå materialgjenvinningsmålene

Mennesket i sentrum for å få fart på den sirkulære økonomien. Avfallsselskapenes ambisjon er å gi kunder og abonnenter en helhetlig og sømløs kundeopplevelse, men hvordan få det til i praksis? Hva kan vi lære av andre bransjer? Webinar fra 8.30-9.30 og 9.30-10.00 blir det diskusjon i regi av UiG (Ung i Gjenvinningsbransjen). Webinaret arrangeres i samarbeid med Bouvet.

Beskrivelse
Program
Foredragsholdere

08.30–08.35

Velkommen og intro til dagens tema

Foredragsholder: Nancy Strand Seniorrådgiver, Avfall Norge

08.35–08.50

Foredragsholder: Tone Dalen Seniorkonsulent, Bouvet

Tone Dalen vil fortelle hvorfor Design thinking, utviklet av Stanford University, er en smart metode for å jobbe med innovasjon og tjenesteutvikling i avfallssektoren. Ved å sette brukeren i sentrum, er det langt større sjanse for at tjenesten blir treffsikker og samsvarer med innbyggerens faktiske behov. Noe av det som skiller Design thinking fra andre metoder for problemløsning, er at man bruker mer tid på å utforske selve problemet. Dette gjør at Design thinking egner seg spesielt godt til å løse komplekse utfordringer der løsningen ikke er gitt, som for eksempel å få innbyggeren til å kildesortere mer avfall. Motsatt kan veldefinerte problemer, der man har god oversikt over årsakssammenhengene, med fordel løses med vekt på teknisk kunnskap.

08.50–09.05

Foredragsholder: Karianne Tandberg Rådgiver og kursleder i endringsledelse, Bouvet

Mange prosjekter når ikke målene sine, selv om prosjektet i seg selv er fornuftig. Utfordringen er ofte at man ikke får med seg folka i organisasjonen. Karianne Tandberg er ekspert på endringsledelse og PROSCI-rammeverket, som er består av forskningsbasert metodikk og verktøy, som brukes for å skape effektive og vellykkede endringsreiser. Det er ikke prosjektene i seg selv som skaper resultatene; det er det menneskene som gjør. Karianne vil gi eksempler på viktigheten av endringsledelse for å realisere gevinstene av prosjekter.

09.05–09.20

Foredragsholder: Ulrica Risberg Direktør for marked og kommunikasjon, NAF

Mange organisasjoner og bedrifter har mange kontaktpunkter ut mot kundene sine. Ofte forvaltes disse av ulike avdelinger som lager sine egne budskap og uttrykk. Det er ikke sikkert at kunden eller innbyggerne får samme svar hvis de spør ulike folk i en organisasjon om det samme. Brukeropplevelsen kan være veldig ulik. Ulrica Risberg fra NAF forteller om hvordan de har jobbet med en omnikanalstrategi for å få 25 fysiske og digitale kanaler til å snakke sammen og gi en konsistent kundeopplevelse - uansett hvor kundene henvender seg.

09.20–09.30

Spørsmål og diskusjon

09.30–10.00

Foredragsholder: Anna Fagerheim Rådgiver, Avfall Norge

Nettverket for unge i bransjen, UiG, inviterer til diskusjon etter webinarslutt.

Nancy Strand

Seniorrådgiver, Avfall Norge

Nancy Strand er seniorrådgiver i Avfall Norge og jobber med flere fagområder. Hun er særlig engasjert i å styrke bransjens kompetanse gjennom forskning, utvikling og innovasjon, og ikke minst rekruttere nyutdannede gjennom REdu-programmet. Nancy representerer Avfall Norge i styret i ISWA, International Solid Waste Association. Hun er utdannet innen ressursforvaltning og økonomi og har jobbet med avfall, gjenvinning og miljøspørsmål i en årrekke.

Tone Dalen

Seniorkonsulent, Bouvet

Tone Dalen har lang og bred arbeidserfaring fra kommersiell-, ideell- og offentlig sektor hvor hun har jobbet med bistand, helse og miljø i ulike roller. Hun har god kunnskap om bærekraftig utvikling og innovasjonsprosesser. Fagområdene hennes er tjenestedesign, forretningsdesign og kommunikasjon. Hun jobber for tiden som seniorkonsulent i teknologi- og designselskapet, Bouvet. Før hun begynte i Bouvet, jobbet hun fem år i Renovasjons- og gjenvinningsetaten i Oslo. https://www.linkedin.com/in/tone-dalen-602b04/

Karianne Tandberg

Rådgiver og kursleder i endringsledelse, Bouvet

Karianne Tandberg er kommunikasjonsspesialist og har lang erfaring fra å støtte og lede organisasjoner gjennom endring, ved bruk av anerkjente verktøy og metode. Fagområdene hennes er kommunikasjon, prosjektledelse og endringsledelse. Gjennom arbeid med en rekke av de største endringsløpene i offentlig sektor, og nå som seniorkonsulent hos teknologi- og designselskapet Bouvet, har hun blitt stadig mer opptatt av kultur og hvilke forutsetninger som er til stede for å få gjennomført endringer. Hennes bakgrunn, før hun begynte i Bouvet i 2021, er fra Skatteetaten, NAV, Telenor og flere andre store organisasjoner i Norge.

Ulrica Risberg

Direktør for marked og kommunikasjon, NAF

Ulrica har bred bakgrunn og erfaring fra marked og kommunikasjonsledelse i organisasjoner og IT og telecom bransjen, og har utdannelse innen internasjonal markedsføring og journalistikk. Ulrica har totalansvar for NAFs kommunikasjon med betalt og ubetalt kommunikasjon, digitale kanaler, kundesenteret og CRM. NAF er Nordens største forbruker og interesseorganisasjon med over 500 000 medlemmer, og står foran medlems,- bruker og markedsbehov som er i dramatisk endring.

Anna Fagerheim

Rådgiver, Avfall Norge

Anna Fagerheim er rådgiver i Avfall Norge. Hun har en mastergrad i fornybar energi fra NMBU og var aktiv deltaker i REdu-programmet. Hun jobber med en stor bredde av faglig prosjekter og arrangementer i Avfall Norge, herunder Avfallsforsk og REdu.