Kurs: Drift av deponi

Kurset omhandler Deponigasser, drift, avslutning og etterdrift

Beskrivelse
Program
Foredragsholdere

Overnatting må bestilles og betales av deltakeren selv, kr.1245,- per natt via https://www.nordicchoicehotels.no/ med kode «AVFALLNORGE» Legge inn hotellet du skal bo på, dette er ikke en side kun for dette hotellet.

De kan booke frem til dagen før på begge kurs, kanselleringsfrist 16:00 ankomstdag og de betaler overnatting direkte på hotellet.

Meld deg på før 1. mars, da øker prisen med 500 kroner

Minimum antall deltakere: 15

Mandag 23. mars

09.45–17.00

Foredragsholder: Marit S. Asklien, Overingeniør, MOVAR IKS | Halvor Røsbak Feragen , Oslo kommune Renovasjonsetaten (REN)

kl. 09.45-17.00 - Lunsj kl. 13.00-13.45

Presentasjon av deltakere og kursholdere

Lover og forskrifter,

Hvilke prosesser foregår i deponiet?

Hva er lov å deponere?

Historikk

Miljøovervåking vann

Sigevann og sigevannsediment

Grunnvann og overflatevann

Renseløsninger

Miljøovervåking deponigass – del 1

Hva er deponigass og deponigassens egenskaper

Sikkerhet

kl. 19.00 Middag

Tirsdag 24. mars

08.30–15.30

kl.08.30 - 15.30 Lunsj kl.11.30 - 12.15

Innføring i basiskarakterisering og mottakskontroll

Miljøovervåking gass –del II

Deponigassbrønner

Hvordan utnytte gassen

Kontroll av diffuse gassutslipp

Behandling av gassen

Lover og forskrifter

Bunn og sidetetting av deponier

HMS og SHA

Avslutning av deponi

Rapportering

Etterdrift av deponi

Overvåkningsprogram for etterdriftstiden

Problemstillinger i etterdriftstiden

Overingeniør, MOVAR IKS

Marit har lang erfaring som kursholder innen drift av deponi og avfallshåndtering. Hun er høyskoleingeniør og har studert kjemi og bioteknologi. Er også høgskolekandidat innen informatikk.

Marit har tidligere jobbet som laboratorieingeniør ved Borregaard Ind. Ltd. med fokus på kjemiske analyser og metodeutvikling for analyser. Hun har også tidligere vært sikkerhetsrådgiver for farlig gods og sensor i gjenvinningsfaget. Nå jobber hun som overingeniør ved MOVAR IKS med blant annet overvåking av det ytre miljøet ved Solgård Avfallsplass og miljørapportering.

Halvor Røsbak Feragen

Overingeniør Renovasjonsetaten, prosjekt deponiavslutning Grønmo (7 år) Avdelingsingeniør Renovasjonsetaten, miljøovervåkning av Grønmo (3 år) Lektor i videregående skole (3 år) Hovedfag kjemi 3 års lærererfaring.