Kurs: Drift av deponi

Kurset omhandler relevante tema for de som jobber på eller med avfallsdeponi

Beskrivelse
Program
Foredragsholdere


Kurset er ment å gi en grunnleggende forståelse og et overblikk over hva det vil innebære å jobbe på eller med et avfallsdeponi - enten du er leder, maskinfører, driver med miljøovervåking eller har andre oppgaver.

Temaer som behandles er bl.a. relevante lover og forskrifter, hva er lov å deponere, deponigassproblematikk, basiskarakterisering og mottakskontroll (overblikk), tiltak i deponi, miljøovervåking, avslutning og etterdrift av deponier.

Priser:

1 deltaker: kr 7 500,- for medlemmer (9 500,- ikke medlemmer)

20 % på deltager 6
40 % på deltager 7
60 % på deltager 8
80 % på deltager 9

Rabattene gjelder KUN for medlemmer.

Overnatting må bestilles og betales av deltakeren selv. First Hotell Millennium tilbyr rom for kr. 995,- per natt inkludert frokost. For å bestille ta kontakt med per e-mail til millennium@firsthotels.no med kode "Avfall". Hotellet ligger en 15 minutters spasertur fra kurslokalet.


Tirsdag 7. desember

10.00–17.00

Foredragsholder: Marit S. Asklien, Overingeniør, MOVAR IKS | Halvor Røsbak Feragen , Oslo kommune Renovasjonsetaten (REN)

kl. 10:00-17:00 - Lunsj kl. 13:00-14:00

1. Lover og forskrifter

2. Hvilke prosesser foregår i deponiet?

3. Hva er lov å deponere?

Lunsj

4. Historikk

5. Miljøovervåkning vann

Onsdag 8. desember

08.30–15.30

Foredragsholder: Marit S. Asklien, Overingeniør, MOVAR IKS | Halvor Røsbak Feragen , Oslo kommune Renovasjonsetaten (REN)

kl.08:30 - 15:30 Lunsj kl.11:30 - 12:30

1. Innføring i basiskarakterisering og mottakskontroll

2. Miljøovervåking og sikkerhet - deponigass

3. Lover og forskrifter

Lunsj

4. Bunn og sidetetting av deponier

5. Avslutning av deponi

6. Rapportering

7. Etterdrift av deponi

15:30 Avslutning og avreise

Overingeniør, MOVAR IKS

Marit har lang erfaring som kursholder innen drift av deponi og avfallshåndtering. Hun er høyskoleingeniør og har studert kjemi og bioteknologi. Er også høgskolekandidat innen informatikk.

Marit har tidligere jobbet som laboratorieingeniør ved Borregaard Ind. Ltd. med fokus på kjemiske analyser og metodeutvikling for analyser. Hun har også tidligere vært sikkerhetsrådgiver for farlig gods og sensor i gjenvinningsfaget. Nå jobber hun som overingeniør ved MOVAR IKS med blant annet overvåking av det ytre miljøet ved Solgård Avfallsplass og miljørapportering.

Halvor Røsbak Feragen

Overingeniør Renovasjonsetaten, prosjekt deponiavslutning Grønmo (7 år) Avdelingsingeniør Renovasjonsetaten, miljøovervåkning av Grønmo (3 år) Lektor i videregående skole (3 år) Hovedfag kjemi 3 års lærererfaring.