Kurs: Drift av deponi

Kurset omhandler relevante tema for de som jobber på eller med avfallsdeponi

Beskrivelse
Program
Foredragsholdere


Kurset er ment å gi en grunnleggende forståelse og et overblikk over hva det vil innebære å jobbe på eller med et avfallsdeponi - enten du er leder, maskinfører, driver med miljøovervåking eller har andre oppgaver.

Temaer som behandles er bl.a. relevante lover og forskrifter, hva er lov å deponere, deponigassproblematikk, basiskarakterisering og mottakskontroll (overblikk), tiltak i deponi, miljøovervåking, avslutning og etterdrift av deponier.

Priser:

1 deltaker: kr 7 500,- for medlemmer (9 500,- ikke medlemmer)

20 % på deltager 6
40 % på deltager 7
60 % på deltager 8
80 % på deltager 9

Rabattene gjelder KUN for medlemmer.

Annen praktisk info:

  • Kurset finner sted på Thon Conference i Universitetsgaten 26.
  • For de som ønsker er det anledning til å være med på felles middag på kvelden etter første kursdag. Denne serveres på Hotell Bristol klokken 19.
  • Overnatting må bestilles og betales av deltakeren selv. Hotell Bristol tilbyr rom for kr. kr 2 495 per natt inkludert frokost. Det er reservert 15 rom med denne prisen frem til 10 dager før kursets gjennomføring. For å bestille til denne prisen må man ringe Bristol på 22 82 60 00 eller sende og mail til post@bristol.no og oppgi koden "161122AVFA".
    Det finnes flere andre hoteller i ulike prisklasser i umiddelbar nærhet til Thon Conference, og alle deltakere står selvfølgelig fritt til å velge hvor de ønsker å bo.
  • Minimum antall deltakere er 15.

Påmeldingsfrist: mandag 25. oktober

Se hvem som er påmeldt kurset her.

Onsdag 16. november

10.00–17.00

Foredragsholder: Marit S. Asklien, Overingeniør, MOVAR IKS | Halvor Røsbak Feragen , Oslo kommune Renovasjonsetaten (REN)

kl. 10:00-17:00 - Lunsj kl. 13:00-14:00

1. Lover og forskrifter

2. Hvilke prosesser foregår i deponiet?

3. Hva er lov å deponere?

Lunsj

4. Historikk

5. Miljøovervåkning vann

19.00–21.00

Det vil arrangeres en felles middag for de som ønsker dette. Vi kommer tilbake med sted.

Torsdag 17. november

08.30–15.30

Foredragsholder: Marit S. Asklien, Overingeniør, MOVAR IKS | Halvor Røsbak Feragen , Oslo kommune Renovasjonsetaten (REN)

kl.08:30 - 15:30 Lunsj kl.11:30 - 12:30

1. Innføring i basiskarakterisering og mottakskontroll

2. Miljøovervåking og sikkerhet - deponigass

3. Lover og forskrifter

Lunsj

4. Bunn og sidetetting av deponier

5. Avslutning av deponi

6. Rapportering

7. Etterdrift av deponi

15:30 Avslutning og avreise

Overingeniør, MOVAR IKS

Marit har lang erfaring som kursholder innen drift av deponi og avfallshåndtering. Hun er høyskoleingeniør og har studert kjemi og bioteknologi. Er også høgskolekandidat innen informatikk.

Marit har tidligere jobbet som laboratorieingeniør ved Borregaard Ind. Ltd. med fokus på kjemiske analyser og metodeutvikling for analyser. Hun har også tidligere vært sikkerhetsrådgiver for farlig gods og sensor i gjenvinningsfaget. Nå jobber hun som overingeniør ved MOVAR IKS med blant annet overvåking av det ytre miljøet ved Solgård Avfallsplass og miljørapportering.

Halvor Røsbak Feragen

Overingeniør Renovasjonsetaten, prosjekt deponiavslutning Grønmo (7 år) Avdelingsingeniør Renovasjonsetaten, miljøovervåkning av Grønmo (3 år) Lektor i videregående skole (3 år) Hovedfag kjemi 3 års lærererfaring.