Banner mobile

Kurs: Drift av gjenvinningsstasjoner

Kurset Drift av gjenvinningsstasjoner passer for driftsbetjenter, formenn, driftsledere og andre som har sitt virke i tilknytning til gjenvinningsstasjoner. Kurset passer også for alle andre som må svare på avfallsfaglige spørsmål fra kundene.

Beskrivelse
Program
Foredragsholdere

EARLYBIRD t.o.m 1.mars - da går prisen opp med kr.500,

Annen praktisk info:

  • Overnatting kr. 1490,- bestilles og betales ved avreise av deltakeren selv (før 5. mars).
  • Minimum antall deltakere er 15


Kravene som stilles til gjenvinningsstasjoner i dag er svært omfattende. ansatte i alle funksjoner må forholde seg til nokså kompleks drift der myndighetskrav, HMS, kundebehandling, bruk av maskiner og annet driftsutstyr og krav til effektiv drift skal kombineres med det avfallsfaglige og en god miljøprofil.

I dette kurset tar vi for oss alle disse aspektene og over to dager vil kursdeltakerne tilegne seg kompetanse som fører til at man har en helhetlig forståelse sv gjenvinningsstasjonenes funksjon samtidig som man får et grunlag for å utføre de daglige driftsoppgavene på en god og miljøriktig måte.

Tirsdag 26. mars

Onsdag 27. mars

10.00–15.00

Foredragsholder: Kjell Espen Søraas , BIR

Program:

Innledning og bakgrunn kl.10

Rammevilkår, begreper og organisering av avfallsvirksomheten

Service og kundebehandling

Lunsj kl.11.30

Daglig drift av gjenvinningsstasjoner

Hvor blir avfallet av / hva gjenvinnes avfallet til

Oppsummering dag 1

Middag kl.19

Dag 2

Farlig avfall: Avfallsforskriften Kapittel 11. Farlig avfall - Avfallets egenskaper knyttet til dette

HMS og Internkontroll

Ansvarsforhold ved skader og uhell på gjenvinningsstasjonen

Lunsj kl.13

EE-avfall

Avslutningsprøve

Avslutning kl.15

Kjell Espen Søraas, driftssjef i BIR siden 2005

Kjell Espen har ansvaret for drift og utvikling av elleve gjenvinningsstasjoner samt en stasjon som kun mottar, sorterer og deklarerer farlig avfall. Han er også prosjektleder for BIRs utbygginger av nye gjenvinningsstasjoner der det for tiden er tre anlegg under oppføring. Stilling nå · Driftssjef i BIR med ansvar for selskapets elleve gjenvinningsstasjoner samt stasjon for farlig avfall. Ansvarsområdet har 85 ansatte og forvalter en årlig kostnadsmasse til drift på MNOK 134. Er også prosjektleder for selskapets prosjekterings- og byggeaktivitet knyttet til nye gjenvinningsstasjoner. Tidligere stillinger · Produksjonssjef i Posten Norge AS med ansvar for Postens transport- og terminalaktiviteter i Hordaland og Sogn og Fjordane · Driftssjef og trafikksjef i ulike transport- og trafikkselskap på Vestlandet Utdanning · Cand.Mag. fra Høgskolen i Molde med studieretning innen logistikk, ledelse og administrasjon Erfaring/historie som kursholder · Hovedsakelig fra bedriftsinterne kurs og kurs i bransjesammenheng