Kurs: Drift av gjenvinningsstasjoner

Kurset Drift av gjenvinningsstasjoner passer for driftsbetjenter, formenn, driftsledere og andre som har sitt virke i tilknytning til gjenvinningsstasjoner. Kurset passer også for alle andre som må svare på avfallsfaglige spørsmål fra kundene.

Beskrivelse
Program
Foredragsholdere


Kravene som stilles til gjenvinningsstasjoner i dag er omfattende. Ansatte i alle funksjoner må forholde seg til kompleks drift der myndighetskrav, HMS, kundebehandling, bruk av maskiner og annet driftsutstyr og krav til effektiv drift skal kombineres med det avfallsfaglige og en god miljøprofil.

I dette kurset tar vi for oss alle disse aspektene og over to dager vil kursdeltakerne tilegne seg kompetanse som fører til at man har en helhetlig forståelse sv gjenvinningsstasjonenes funksjon samtidig som man får et grunlag for å utføre de daglige driftsoppgavene på en god og miljøriktig måte.

Priser:

1 deltaker: kr 7 500,- for medlemmer (9 500,- ikke medlemmer)

20 % på deltager 6
40 % på deltager 7
60 % på deltager 8
80 % på deltager 9

Rabattene gjelder KUN for medlemmer.


Annen praktisk info:

  • Overnatting må bestilles og betales av deltakeren selv. First Hotell Millennium tilbyr rom for kr. 995,- per natt inkludert frokost. For å bestille ta kontakt med per e-mail til millennium@firsthotels.no med kode "Avfall". Hotellet ligger en 15 minutters spasertur fra kurslokalet.
  • Minimum antall deltakere er 15
Onsdag 17. november

10.00–16.45

Foredragsholder: Kjell Espen Søraas , BIR

Innledning og bakgrunn kl.10

Rammevilkår, begreper og organisering av avfallsvirksomheten

Service og kundebehandling

Lunsj kl. 12

Daglig drift av gjenvinningsstasjoner

Hvor blir avfallet av / hva gjenvinnes avfallet til

Oppsummering dag 1

Torsdag 18. november

08.30–15.00

Foredragsholder: Kjell Espen Søraas , BIR

Farlig avfall: Avfallsforskriften Kapittel 11. Farlig avfall. Avfallets egenskaper og farene knyttet til dette kl. 08.30

HMS og Internkontroll

Ansvarsforhold ved skader og uhell på gjenvinningsstasjonen

Lunsj kl.12.45

EE-avfall

Avslutningsprøve

Avslutning kl.15

Kjell Espen Søraas, ansatt i BIR siden 2005

Kjell Espen har hatt ansvaret for drift og utvikling av elleve gjenvinningsstasjoner samt en stasjon som kun mottar, sorterer og deklarerer farlig avfall. 85 ansatte har sitt virke på disse anleggene som årlig mottar over 60.000 tonn avfall. Han har også vært prosjektleder for BIRs utbygginger av nye gjenvinningsstasjoner der den siste stod ferdig våren 2023. Kjell Espen jobber nå med ulike prosjekter i BIR. Tidligere stillinger · Produksjonssjef i Posten Norge AS med ansvar for Postens transport- og terminalaktiviteter i Hordaland og Sogn og Fjordane · Driftssjef og trafikksjef i ulike transport- og trafikkselskap på Vestlandet; Utdanning · Cand.Mag. fra Høgskolen i Molde med studieretning innen logistikk, ledelse og administrasjon; Erfaring/historie som kursholder · Hovedsakelig fra bedriftsinterne kurs og kurs i bransjesammenheng