Kurs i Drift av gjenvinningsstasjoner

På bakgrunn av Corona-viruset ble dette kurset utsatt til 21. - 22. september. Påmeldte deltakere får egen mail med ny informasjon så snart det er bekreftet.

Beskrivelse
Program

Kurset Drift av gjenvinningsstasjoner passer for driftsbetjenter, formenn, driftsledere og andre som har sitt virke i tilknytning til gjenvinningsstasjoner. Kurset passer også for alle andre som må svare på avfallsfaglige spørsmål fra kundene.

Kravene som stilles til gjenvinningsstasjoner i dag er svært omfattende. ansatte i alle funksjoner må forholde seg til nokså kompleks drift der myndighetskrav, HMS, kundebehandling, bruk av maskiner og annet driftsutstyr og krav til effektiv drift skal kombineres med det avfallsfaglige og en god miljøprofil.

I dette kurset tar vi for oss alle disse aspektene og over to dager vil kursdeltakerne tilegne seg kompetanse som fører til at man har en helhetlig forståelse sv gjenvinningsstasjonenes funksjon samtidig som man får et grunlag for å utføre de daglige driftsoppgavene på en god og miljøriktig måte.


Ved bestilling av hotellrom book rom på mail til Booking.Oslo.Airport@choice.no med ref. 18546 / Avfall Norge

Rom må bookes innen 21. august for å være sikret avtalt pris.


Mandag 21. september

10.00–10.30

Innledning og bakgrunn

10.30–11.15

Rammevilkår, begreper og organisering av avfallsvirksomheten

11.15–12.00

Service og kundebehandling

12.00–12.45

Lunsj

12.45–15.15

Daglig drift av gjenvinningsstasjoner

15.15–16.30

Hvor blir avfall av 7 hva gjenvinnes avfallet til

16.30–16.45

Oppsummering dag 1

Tirsdag 22. september

08.30–11.45

Farlig avfall / Avfallsforskriften kapittel 11. Avfallets egenskaper og farene knyttet til dette

11.45–12.15

HMS og internkontroll

12.15–12.45

Ansvarsforhold ved skader og uhell på gjenvinningsstasjonen

12.45–13.30

Lunsj

13.30–14.30

EE-avfall

14.30–14.50

Avslutningsprøve

14.50–15.00

Avslutning