Kurs i basiskarakterisering

I henhold til krav i avfallsforskriften, er produsenter av avfall og masser som skal til deponi, ansvarlige for å gjennomføre basiskarakterisering. Driftsansvarlig for deponiet er på sin side ansvarlig for å kontrollere om avfallet kan deponeres på bakgrunn av fremlagt dokumentasjon. For å kunne fylle ut skjemaet riktig og kontrollere om dokumentasjonen er god nok, er det en forutsetning at man har kunnskap til kravene til innholdet i en basiskarakterisering. Kurset arrangeres i samarbeid med Nomiko.

Påmeldingsfrist 12. april

Beskrivelse
Program
Foredragsholdere


Hvem passer kurset for?

 • Avfallsprodusenter
 • Ansatte på avfallsmottak/-anlegg
 • Ansatte i virksomheter som forbehandler avfall som skal deponeres

Hva lærer du?

 • Hva basiskarakterisering er
 • Utfylling og kontroll av skjema for basiskarakterisering
 • Krav som stilles til basiskarakterisering, og hvem som er ansvarlig
 • Hvordan orientere seg i regelverket om basiskarakterisering
 • Hvilke deponikategorier som finnes, og hvilke typer avfall de ulike kategoriene kan ta imot
 • Klassifisering av avfall til deponi ved bruk av EAL-koder og avfallsstoffnummer
 • Når stilles det krav til prøvetaking og analyser av avfallet
 • Tolkning av analyseresultater for avfall som legges på deponi
 • Mottaksregistrering og dokumentkontroll
 • Typiske fraksjoner som deponeres

Innholdet vil legges fram på en lettfattelig måte med bruk av mange bilder. Det settes av god tid til spørsmål og dialog underveis for å sikre at alle skal få størst mulig utbytte av kurset. Deltakerne får også flere oppgaver å bryne seg på i løpet av dagen.

Kurset inkluderer kursmateriell, og alle deltakere får kompetansebevis. På kurset får du servert kaffe/te, forfriskninger og lunsj.

Annen praktisk info

 • Kurset finner sted i Øvre Vollgate 6 i 7. etasje
 • Minimum antall deltakere for gjennomføring er 15
 • Maks antall deltakere er 30

Deltakerliste

Tirsdag 16. april

10.00–16.00

Foredragsholder: Kristin Runde, Rådgiver, Nomiko | Eirik Wormstrand Spesialrådgiver, Nomiko
 • Introduksjon og historikk
 • Regelverk
 • Basiskarakterisering og klassifisering
 • Aktuelle avfallstyper som deponeres
 • Deponiets kontrollansvar

Lunsj kl. 12:00. Det blir oppgaver underveis, samt tid til diskusjon og spørsmål.

Kristin Runde

Rådgiver, Nomiko

Kristin Runde er utdannet sivilingeniør i analytisk kjemi. Hun har god erfaring med byggavfall, farlig avfall og miljøgifter, og holder jevnlig kurs for avfallsbransjen. Hun kjenner godt til ulike rutiner og praksis ved avfallsmottak og deponier etter å ha besøkt, revidert og holdt kurs for en rekke avfallsmottak over hele landet.

Eirik Wormstrand

Spesialrådgiver, Nomiko

Eirik Wormstrand har over 40 års erfaring i avfallsbransjen. Han har blant annet erfaring fra drift av deponi og mottaksanlegg for avfall, har gjort strategiarbeid og kartlegginger for å vurdere deponikapasitet og muligheter for deponi. Han har også arbeidet med søknader om tillatelser til miljømyndigheter.