Kurs i basiskarakterisering og mottakskontroll av avfall til deponi

Beskrivelse
Program

Kurset er delt inn i fire deler. Tre videoer og ett live-møte på Zoom. Live-møtet har vi i år utvidet med én time fra tidligere for å få tid til mer diskusjon og eksempler. Deltakere får tilsendt lenke til videoene og andre praktiske forberedelser et par uker i forkant av møtet. Hver av videoene er på ca. 10 minutter. Alle videoene inneholder mye og komprimert informasjon som det er viktig å ha fått med seg for at deltakeren skal ha nytte av live-møtet.

Kursholder: Marit S. Asklien

Pris:

1 deltaker: kr 5 500,- for medlemmer (7 500,- ikke medlemmer)

20 % på deltager 2
40 % på deltager 3
60 % på deltager 4
80 % på deltager 5

Rabattene gjelder KUN for medlemmer.

Program:

Video: Del 1- Introduksjon
Denne videoen gir deg bakgrunnskunnskap om regelverk og definisjoner som er nødvendig for å kunne gjennomføre resten av kurset

Video: Del 2- Basiskarakterisering
I denne videoen går kursleder gjennom hovedprinsippene for hvorfor og hvordan å basiskarakterisere avfall

Video: Del 3 - Mottakskontroll
I denne videoen går kursleder gjennom hvordan å gjennomføre mottakskontroll og litt om avvisning av avfall.

Zoom-møte 0900 - 1300: Del 4 - Detaljer og erfaringsdeling
Møtet gir en kort oppsummering av hvert av temaene som er gjennomgått på videoene samt en utdyping av noen av punktene i videoene. Kursholder vil også vise eksempel på basiskarakterisering og vise hvordan du kan bruke den europeiske avfallslisten. Det vil være pauser underveis. Det er ikke lagt inn noen lenger pause til lunsj. Det er derfor viktig at alle har mat og drikke lett tilgjengelig slik at man får fylt opp lagrene i pausene underveis.

Det er satt av tid til diskusjoner, utveksling av erfaring mellom deltakerne, samt spørsmål.

For best mulig opplevelse av et digitalt kurs har vi et tak på 20 deltakere. Minimum antall deltagere for gjennomføring av kurs er 10 deltakere.

Påmeldingsfrist: 2. mars

Det er ikke oppført et program enda eller kurset / arrangementet har ikke et spesifikt program