Arskonferansen 2024 banner mobile

Kurs i prøvetaking og prøvehåndtering

Et to-dagers kurs der deltakerne får både teori og praksis rundt prøvetaking og prøvehåndtering av grunnvann, overvann, sigevann og sigevannssediment.

Beskrivelse
Program


Deltakeren skal, etter gjennomføring av kurset, ha kunnskap om planlegging og prøvetaking av grunnvann, overvann, sigevann og sigevannssediment. Ulike metoder og teknikker for bruk i forbindelse med prøvetaking og prøvehåndtering skal vurderes / evalueres. Videre skal deltakeren etter endt kurs kunne foreta valg av hvor og når prøver skal tas ut for at resultatene skal være representative. Det informeres om eventuelle feilkilder, slik at de skal kunne identifiseres og minimeres.

Målgruppe
Operasjonsledere og operatører med ansvar for miljøprøvetaking. Kurset er i tillegg relevant for konsulenter som jobber med deponi-og sigevannsrelaterte utredninger.

På grunn av kursets feltdel har vi et tak på 20 deltakere. Minimum antall deltagere for gjennomføring av kurs er 15 deltakere.

Priser
1 deltaker: kr 7 500,- for medlemmer (9 500,- ikke medlemmer)

10 % på deltager 2
15 % på deltager 3
20 % på deltager 4
25 % på deltager 5

Rabattene gjelder KUN for medlemmer

Prisen for kurset dekker to dager med kurs og lunsj. Det arrangeres felles middag på Quality Hotel Strand på Gjøvik 1. juni. Dette er et eget tilvalg i bestillingen.

Overnatting må bestilles og betales av deltakeren selv. Quality Hotel Strand tilbyr rom for kr. 1295,- per natt inkludert frokost. For å bestille ta kontakt med hotellet per mail: q.strand@choice.no eller på tlf: +47 61 13 20 00 og oppgi koden "Avfall Norge". Bookingfrist for rom med fast pris er 1. mai.

Kurset er nå fulltegnet


Onsdag 1. juni

10.00–11.00

Definisjon av sigevann

11.00–12.00

Jakten på "sann" verdi

12.00–13.00

Lunsj

13.00–14.00

Teknikker og metoder

14.00–15.00

Logistikk- og prøvehåndtering

15.00–16.00

Faunakartlegging av resipient

16.00–16.30

Biologisk testing av sigevann

16.30–17.00

Akkreditert prøvetaking

17.00–18.00

Oppgaver/diskusjon/oppsummering

18.00–18.15

Retur til hotell

19.00–21.00

Felles middag på hotellet

Torsdag 2. juni

09.00–10.00

Prøvesteder/HMS/SJA

10.00–11.00

Feltarbeid

11.00–12.00

Lunsj i felt

12.00–14.00

Feltarbeid

14.00–15.00

Feltarbeid/avslutning