Arskonferansen 2024 banner mobile

Kurs i prøvetaking og prøvehåndtering

PRAKTISK INFO:

EARLYBIRD til 31. juli, da øker PRISEN Med 500 kr.

Deltakeren skal, etter gjennomføring av kurset, ha kunnskap om planlegging og prøvetaking av grunnvann, overvann, sigevann og sigevannssediment. Ulike metoder og teknikker for bruk i forbindelse med prøvetaking og prøvehåndtering skal vurderes / evalueres. Videre skal deltakeren etter endt kurs kunne foreta valg av hvor og når prøver skal tas ut for at resultatene skal være representative. Det informeres om eventuelle feilkilder, slik at de skal kunne identifiseres og minimeres.

Målgruppe: Operasjonsledere og operatører med ansvar for miljøprøvetaking. Kurset er i tillegg relevant for konsulenter som jobber med deponi-og sigevannsrelaterte utredninger. På grunn av kursets feltdel har vi et tak på 20 deltakere. (minimum antall deltagere for gjennomføring av kurs er 15 stk)

Overnatting kr.1230,- bestilles og betales av deltakeren selv før 12.august på Quality Hotel Strand, Gjøvik via mail til q.strand@choice.no Oppgi ref. Avfall Norge ved bestilling

Beskrivelse
Program

Gjennomgang av ulike metoder for sampling

  • Hvordan oppnå representativ sampling?
  • Definisjon av prøvetyper (blandprøve, stikkprøve mm)
  • Relevant del av deponiforskriften (Vedlegg III)
  • Relevant del av vannforskriften
  • Veilederen for segevannsrensing
  • Definisjon av sigevann
  • Praktisk gjennomføring i felt
  • HMS og SJA

Mer informasjon kommer.

Vedlagt ligger foreløpig timeplan for kurset. Endringer vil komme

Det er ikke oppført et program enda eller kurset / arrangementet har ikke et spesifikt program