Lukk søk

Kurs i prøvetaking og prøvehåndtering

PRAKTISK INFO:

EARLYBIRD til 31. juli, da øker PRISEN Med 500 kr.

Deltakeren skal, etter gjennomføring av kurset, ha kunnskap om planlegging og prøvetaking av grunnvann, overvann, segevann og segevannssediment. Ulike metoder og teknikker for bruk i forbindelse med prøvetaking og prøvehåndtering skal vurderes / evalueres. Videre skal deltaren etter endt kurs kunne foreta en valg av hvor og når prøver skal tas ut for at resultatene skal være representative, og feilkildene skal være kjente og minimaliserte.


Målgruppe: Operasjonsledere og operatører med ansvar for miljøprøving. Jeg tillegg konsulent som jobber med deponi-og segevannsrelaterte utredninger. På grunn av feltdel må minst 20 deltakere tas (minimum antall 15 deltakere)

Beskrivelse
Program

Gjennomgang av ulike metoder for prøvetaking

  • Hvordan oppnå representativ prøvetaking?
  • Definisjon av prøvetyper (blandprøve, stikkprøve mm)
  • Relevant del av deponiforskriften (Vedlegg III)
  • Relevant del av vannforskriften
  • Veilederen for segevannsrensing
  • Definisjon av sigevann
  • Praktisk gjennomføring i felt
  • HMS og SJA


Mer informasjon kommer

Det er ikke oppført et program enda eller kurset / arrangementet har ikke et spesifikt program