Arskonferansen 2024 banner mobile

Kurs om lukt og luktutfordringer

Kurset tar utgangspunkt i veileder for luktutslipp som er utgitt av Miljødirektoratet (TA-3019) . På kurset lar vi deltakerne selv komme med innspill og problemstillinger. Kurset arrangeres i samarbeid med Norwaste.

Påmeldingsfrist 7. november

Beskrivelse
Program
Foredragsholdere


Kursets formål er å gi en forståelse i hvordan man må planlegge og arbeide for å håndtere luktutslipp, herunder luktrensing, internkontrollsystem. Videre er det et mål at deltakerne skal sitte igjen med en forståelse og et begrepsapparat innen lukt og luktutslipp som bidrar til bedre kommunikasjon med beslutningstakere, befolkning og naboer.

Hvem passer kurset for?

- Driftsledere på avfallsmottak/-anlegg
- Virksomhetsledere
- Miljøforvaltningen
- Planleggere i kommunen

Hva lærer du?

Hva er lukt og hvordan måles lukt
Luktrisikovurdering - begreper innen luktutslipp og spredningsmodellberegninger
Identifisering av typiske aktiviteter som gir høy risiko for luktutslipp
Hvordan kan man rense lukt
Hvordan kan følge opp luktutslipp i internkontrollen
Risikokommunikasjon knyttet til luktutslipp

Foredragene omhandler

Hva er lukt?
Risikovurdering inklusiv luktmålinger og spredningsmodeller
Valg av renseteknologi for lukt - “do’s and don’ts”
Internkontrollsystem og lukthåndtering i praksis

Rabatter

10 % fra deltager 2

Annen praktisk info

  • Kurset finner sted i Øvre Vollgate 6 i 7. etasje
  • Minimum antall deltakere for gjennomføring er 15
  • Maks antall deltakere er 30

Deltakerliste

Onsdag 13. november

10.00–15.00

Foredragsholder: Line Blytt, Seniorkonsulent, Norwaste AS | Karina Ødegård Avdelingsleder miljø, Nemko Norlab

Kursets formål er å gi en forståelse i hvordan man må planlegge og arbeide for å håndtere luktutslipp, herunder luktrensing, internkontrollsystem. Videre er det et mål at deltakerne skal sitte igjen med en forståelse og et begrepsapparat innen lukt og luktutslipp som bidrar til bedre kommunikasjon med beslutningstakere, befolkning og naboer.

Foredragene omhandler
Hva er lukt?
Risikovurdering inklusiv luktmålinger og spredningsmodeller
Valg av renseteknologi for lukt - “do’s and don’ts”
Internkontrollsystem og lukthåndtering i praksis

Kurset varer fra kl 10 til 15. Lunsj serveres mellom kl 12 og 12.45.

Line Blytt

Seniorkonsulent, Norwaste AS

Karina Ødegård

Avdelingsleder miljø, Nemko Norlab

Miljø, luktmåling, luftkvalitet, spredningsberegninger