Livsløpsvurdering av plastsystemer

Dette webinaret arrangeres av Avfallsforsk i samarbeid med NORSUS og fokuserer på bruk av livsløpsmetodikk for å vurdere miljøpåvirkningen til plastsystemer. I webinaret vil vi diskutere om handleposen i plast er bedre eller dårligere enn andre alternativer i et miljøperspektiv, om kildesortering er bedre enn sentralsortering og hvordan fremtidens innsamling- og gjenvinningssystem for plast bør se ut. Webinaret arrangeres i samarbeid med NORSUS.

Beskrivelse
Program
Foredragsholdere

Fredag 2. desember

08.30–08.35

Velkommen

Foredragsholder: Nancy Strand Seniorrådgiver, Avfall Norge

08.35–08.50

Foredragsholder: Cecilia Askham Seniorforsker, NORSUS

Hvordan bør du bære matvarene dine hjem fra butikken hvis du ønsker å gjøre det på en mest mulig miljøvennlig måte? Cecilia Askham presenterer resultater fra plastposestudien som ble finansiert av Handelens Miljøfond.

08.50–09.05

Foredragsholder: Kari-Anne Lyng Seniorforsker, NORSUS

Norske kommuner og avfallsselskaper samler inn plasten sin på ulike måter. Hvordan presterer de ulike løsningene i et livsløpsperspektiv, og hva kan vi lære av dette?

09.05–09.20

Foredragsholder: Pieter Callewaert Forsker, NORSUS

Forskningsprosjektet RecyFoodPack har utviklet en modell for å analysere det norske systemet for gjenvinning av plastemballasje. I dette webinaret viser vi fram resultater ved bruk av modellen til å analysere ulike fremtidsscenarier for sortering og materialgjenvinning av plast.

09.20–09.30

Spørsmål

Nancy Strand

Seniorrådgiver, Avfall Norge

Nancy Strand er seniorrådgiver i Avfall Norge og jobber med flere fagområder. Hun er særlig engasjert i å styrke bransjens kompetanse gjennom forskning, utvikling og innovasjon, og ikke minst rekruttere nyutdannede gjennom REdu-programmet. Nancy representerer Avfall Norge i styret i ISWA, International Solid Waste Association. Hun er utdannet innen ressursforvaltning og økonomi og har jobbet med avfall, gjenvinning og miljøspørsmål i en årrekke.

Seniorforsker, NORSUS

Cecilia arbeider for Norsus på flere områder, bl.a. energi- og avfallsressurser, møbel og tekstiler, toksisitetsvurderinger av produkter i et livsløpsperspektiv. Eksempler på prosjekter er bl.a. LCA-vurderinger av avfalls- og energisystemer (inkl. CO2 lagring) og miljødeklarasjoner av energisystemer

Cecilia er utdannet i Environmental Chemical Engineering ved University of Surrey (4-årig studium) og har siden fått ’Chartered Engineer’ status (faglig vurdering av Engineering Council UK, anerkjent av European Engineering Council). Doktorgraden hennes var en del av et stort forskningsprosjekt for Østfoldforskning; Innochem. Doktorgraden har tittelen " Environmental Product Development Combining the Life Cycle Perspective with Chemical Hazard Information". Cecilia er født i England, men har bodd i Norge siden 1997. Cecilia har jobbet i England, Australia og Sør Afrika som ansatt i ICI samt søsterbedrifter. Hun har tidligere arbeidserfaring fra fabrikker som produserer vinylklorid (VCM) og ’higher olefins’, samt teknisk- og miljøarbeid med prosessutvikling for både plast- og farmasøytiske produkter.

Kari-Anne Lyng

Seniorforsker, NORSUS

Kari-Anne Lyng forsker på miljøpåvirkningen til produkter og tjenester gjennom hele livsløpet, og har en spesialisering innenfor avfallssystemer. Hun er koordinator for forskningsområdene avfallsressurser, biogass, energi og transport hos NORSUS Norsk Institutt for Bærekraftsforskning. Hun har en doktorgrad fra NMBU med tema biogass.

Pieter Callewaert

Forsker, NORSUS

Pieter har jobber med miljøvurderinger av gjenvinningssystemer og modellering av sirkulær økonomi i LCA. I tillegg har han også vært involvert i flere prosjekter som er knyttet til reduksjon av matsvinn i Norge. Ved siden av det er Pieter også svært interessert i digitalisering og hvordan dette kan bidra til bedre miljøanalyser og et bedre samfunn.