Logistikkseminaret 2021

Lær mer om trafikksikker, bærekraftig og ansvarlig transport, verktøy for bedre beslutningsgrunnlag ved valg av logistikkløsninger og bli oppdatert på det siste innen digitalisering og teknologiutvikling i bransjen. Seminaret er rettet mot logistikkansvarlige, transportledere, innkjøpere av transporttjenester og andre med interesse for transport og logistikk i bransjen.

Beskrivelse
Program
Foredragsholdere


Interaktiv digital plattform

Arrangementet legger opp til dialog og deltagelse fra både innledere og publikum Det blir muligheter for å stille spørsmål, diskutere med andre deltagere og bygge nettverk i videomøte under pausene. Kom å møte andre interessant personer fra bransjen!

Grupperabatt

Vi tilbyr grupperabatt for våre digitale fagseminarer. Ved kjøp av mer enn fem billetter vil alle billetter, utover de fem, være gratis. Dette forutsetter at bestillingen skjer samlet og rabatten trekkes fra ved bestilling. Rabatten gjelder kun for medlemmer.

Torsdag 9. desember

09.00–09.05

Foredragsholder: Cecilie Lind Administrerende direktør, Avfall Norge

Siste nytt om biogass og taksonomien for innsamling og transport avfall.

09.05–09.15

Bilbransjen og gjenvinningsbransjen - samarbeid om elektrifisering og resirkulerte råvarer

Foredragsholder: Marcus Martinsson Business area manager batteries, Stena Recycling

09.15–10.10

Foredragsholder: Kari-Anne Lyng, Seniorforsker, NORSUS | Eirill Bø, Dosent, Handelshøyskolen BI; Institutt for Regnskap, Revisjon og Foretaksøkonomi | Bente Flygansvær, Førsteamanuensis, Handelshøyskolen BI; Institutt for regnskap, revisjon og foretaksøkonomi | Kjersti Prestrud Forsker, NORSUS

Vi får en gjennomgang av verktøy utviklet i forskningsprosjektet "Innovativ Avfallslogistikk". Det er verktøy som kan brukes til å gjennomføre beregninger på kostnader og miljøpåvirkninger. Målet er at verktøyet skal gi et bedre beslutningsgrunnlag både med tanke på økonomisk og miljømessig bærekraft, både for kommuner som kjøper inn tjenester og de som har avfallsinnsamlingen i egen regi.

- Forskningsprosjektet Innovativ Avfallslogistikk, Kari-Anne Lyng

- Hvordan kan beregning av kostnader og miljøpåvirkning bidra til mer kunnskapsbaserte beslutninger? Presentasjon av resultater fra bruk av verktøy utviklet i prosjektet, Kjersti Prestrud og Eirill Bø

- Hvordan redusere barrierer knyttet til innkjøp av innovative og bærekraftige logistikkløsninger, Bente Flygansvær

10.10–10.20

Pause

10.20–11.15

Foredragsholder: Eivind Karikoski Prosjektleder Fair Transport, Norsk Lastebileier-Forbund

Norges Lastebileier-Forbund driver kvalitetsprogrammet Fair Transport som skal styrke trafikksikkerheten, senke utslipp av miljø- og klimagasser og sikre gode sosiale forhold for ansatte.

Vi får en gjennomgang av sentrale utfordringer for bransjen og hvordan man kan jobbe systematisk med å sikre trafikksikker, bærekraftig og ansvarlig transport. Eksempler på temaer er:

  • overholdelse av påseplikten mot underleverandører
  • sikring av last
  • kontroll av kjøretøy
  • kjøre- og hviletidsbestemmelser
  • alkolås
  • miljøpolicy

Det settes av god tid til spørsmål og svar.


11.15–11.25

Pause

11.25–11.55

Foredragsholder: Per Johannessen, Plan- og strategisjef, Ragn-Sells | Andreas Andresen, Avdelingsdirektør, ROAF | Tom Haugen Avdelingsleder for drift, ÅRIM

Vi får presentert ulike caser fra medlemmene i Avfall Norge.

Utslippsreduksjon på logistikk. Hvilke tiltak har Ragn-Sells gjennomført og hvilke planer har de for å redusere utslippene på transport? Plan- og strategisjef Per Johannessen gir oss en status.

Digitalisering av logistikk. ROAF har byttet ut store deler av sin renovasjonsflåte de siste årene og har tatt store steg innen digitalisering og optimalisering. Avdelingsdirektør Andreas Andresen deler sine erfaringer innen ruteplanlegging renovasjon, flåtestyring av kjøretøy renovasjon, driftssystem for håndtering av avvik ved renovasjon og effektivisering av renovasjonsrutene

Gjenbruk av renovasjonspåbygg. ÅRIM har valgt å gjenbruke deler av renovasjonsbilene i nye kjøretøy. Driftssjef Tom Haugen forteller litt om tanken bak og hvorfor de valgte den retningen. I tillegg deler han deres erfaringer med elektriske renovasjonsbiler.

11.55–12.00

Avrunding

Cecilie Lind

Administrerende direktør, Avfall Norge

Marcus Martinsson

Business area manager batteries, Stena Recycling

Kari-Anne Lyng

Seniorforsker, NORSUS

Kari-Anne Lyng forsker på miljøpåvirkningen til produkter og tjenester gjennom hele livsløpet, og har en spesialisering innenfor avfallssystemer. Hun er koordinator for forskningsområdene avfallsressurser, biogass, energi og transport hos NORSUS Norsk Institutt for Bærekraftsforskning. Hun har en doktorgrad fra NMBU med tema biogass.

Eirill Bø

Dosent, Handelshøyskolen BI; Institutt for Regnskap, Revisjon og Foretaksøkonomi

Eirill Bø har 40 års erfaring med undervisning, forskning og rådgivningen innen logistikk og transport faget. De siste årene har mye av forskningen dreiet seg om logistikken rundt avfallsinnhenting.

Bente Flygansvær

Førsteamanuensis, Handelshøyskolen BI; Institutt for regnskap, revisjon og foretaksøkonomi

Kjersti Prestrud

Forsker, NORSUS

Eivind Karikoski

Prosjektleder Fair Transport, Norsk Lastebileier-Forbund

Per Johannessen

Plan- og strategisjef, Ragn-Sells

Andreas Andresen

Avdelingsdirektør, ROAF

Tom Haugen

Avdelingsleder for drift, ÅRIM