Lynkurs i sirkulærøkonomi for lokalpolitikere

Kurs i sirkulærøkonomi for å synliggjøre kommende politikk, og ansvar som vil ligge på lokalpolitikere.

Beskrivelse
Program
Foredragsholdere


Vi ønsker velkommen til et komprimert kurs om sirkulærøkonomi, der man vil få innblikk i dagens rammevilkår for avfall og gjenvinningsbransjen, EUs politikk på området, og hvilke ansvar for gjennomføringen av ny politikk som vil ligge på lokalpolitikerne.

Webinaret er gratis.

Påmelding:

Torsdag 3. desember

08.30–08.35

Intro om seminaret og foredragsholderne

Foredragsholder: Kåre Fostervold - Direktør samfunnskontakt, Avfall Norge

08.35–08.45

Hvordan bidrar avfallsbransjen til en sirkulær økonomi i dag?

Foredragsholder: Synnøve Bjørke Adm dir, Romerrike Avfallsforedling

08.45–08.55

EU-politikk på avfalls- og gjenvinnigsområdet

Foredragsholder: Paal Frisvold EU-rådgiver, Paal Frisvold EU-rådgivning

08.55–09.05

Er plast et problem eller en mulighet ?

Foredragsholder: Magnar Bakke Adm.dir, INEOS Bamble AS og INEOS Rafnes AS

09.05–09.15

Foredragsholder: Axel Heiberg-Andersen Kommunikasjonssjef, Nestlé Norge

Målet om en sirkulær økonomi må nås gjennom samarbeid og ved å løfte på alle steiner. Axel vil presentere Nestlé strategi for å bidra til en avfallsfri fremtid – og diskutere muligheter og utfordringer selskapet møter på denne reisen.

09.15–09.30

Hvordan vil sirkulærøkonomien påvirke kommunene? Noen eksempler på hva bransjen har gjort.

Foredragsholder: Cecilie Lind Administrerende direktør, Avfall Norge

Kåre Fostervold

- Direktør samfunnskontakt, Avfall Norge

Kåre har 20 års erfaring fra politikken, som lokalpolitiker, stortingsrepresentant og statssekretær. For øvrig har han lang erfaring fra energibransjen. Han har vært ansatt i Avfall Norge siden 2020.

Synnøve Bjørke

Adm dir, Romerrike Avfallsforedling

Synnøve Bjørke styreleder i Avfall Norge og direktør i Romerike Avfallsforedling IKS. Hun har bl.a tidligere vært direktør i Rekom AS og direktør i Stiftelsen Elektronikkbransjen.

Paal Frisvold

EU-rådgiver, Paal Frisvold EU-rådgivning

Paal Frisvold har jobbet med Norges forhold til EU siden 1997. Han har etablert og bygget opp flere norske næringspolitiske miljøer i Brussel som Miljøstiftelsen Bellona, konsulentselskapet Brusselkontoret, Norsk Industri og Sintef. I dag jobber han som EU-rådgiver for bl.a. Greenpeace for å løfte frem norsk petroleumspolitikk i EUs beslutningsorgan.

Magnar Bakke

Adm.dir, INEOS Bamble AS og INEOS Rafnes AS

Utdannet sivilingeniør i fysikalsk kjemi. Erfaring fra forsking og drift innen treforedling, oljeraffinering, cracking og polymerproduksjon

Axel Heiberg-Andersen

Kommunikasjonssjef, Nestlé Norge

Axel representerer Nestlé som er verdens største mat- og drikkevareselskap. Hver dag spises og drikkes mer enn én milliard Nestlé-produkter.

Cecilie Lind

Administrerende direktør, Avfall Norge