Lynkurs i sirkulærøkonomi for lokalpolitikere

Kurs i sirkulærøkonomi for å synliggjøre kommende politikk, og ansvar som vil ligge på lokalpolitikere.

Beskrivelse
Program
Foredragsholdere


Vi ønsker velkommen til et komprimert kurs om sirkulærøkonomi, der man vil få innblikk i dagens rammevilkår for avfall og gjenvinningsbransjen, EUs politikk på området, og hvilke ansvar for gjennomføringen av ny politikk som vil ligge på lokalpolitikerne.

Webinaret er gratis.

Påmelding:

Torsdag 3. desember

08.30–08.35

Intro om seminaret og foredragsholderne

Foredragsholder: Kåre Fostervold - Direktør samfunnskontakt, Avfall Norge

08.35–08.45

Hvordan bidrar avfallsbransjen til en sirkulær økonomi i dag?

Foredragsholder: Synnøve Bjørke Adm dir, Romerrike Avfallsforedling

08.45–08.55

EU-politikk på avfalls- og gjenvinnigsområdet

Foredragsholder: Paal Frisvold , Avfall Norge

08.55–09.05

Er plast et problem eller en mulighet ?

Foredragsholder: Magnar Bakke Adm.dir, INEOS Bamble AS og INEOS Rafnes AS

09.05–09.15

Foredragsholder: Axel Heiberg-Andersen Kommunikasjonssjef, Nestlé Norge

Målet om en sirkulær økonomi må nås gjennom samarbeid og ved å løfte på alle steiner. Axel vil presentere Nestlé strategi for å bidra til en avfallsfri fremtid – og diskutere muligheter og utfordringer selskapet møter på denne reisen.

09.15–09.30

Hvordan vil sirkulærøkonomien påvirke kommunene? Noen eksempler på hva bransjen har gjort.

Foredragsholder: Cecilie Lind Administrerende direktør, Avfall Norge

Kåre Fostervold

- Direktør samfunnskontakt, Avfall Norge

Kåre har 20 års erfaring fra politikken, som lokalpolitiker, stortingsrepresentant og statssekretær. For øvrig har han lang erfaring fra energibransjen.

Synnøve Bjørke

Adm dir, Romerrike Avfallsforedling

Synnøve Bjørke styreleder i Avfall Norge og direktør i Romerike Avfallsforedling IKS. Hun har bl.a tidligere vært direktør i Rekom AS og direktør i Stiftelsen Elektronikkbransjen.

Paal Frisvold

Paal Frisvold har jobbet med Norges forhold til EU, og spesielt utviklingen av EUs klima- og energipolitikk, siden 1997. Han bygget opp EU-arbeidet til Miljøstiftelsen Bellona, Brusselkontoret og GeelmuydenKiese, og var Norsk Industri sin representant i Brussel. I 2014 gav han ut boken Mot Europa - historien om et nølende Norge. Nå er Paal Frisvold engasjert av Avfall Norge til å jobbe med EU-spørsmål knyttet til vår bransje.

Magnar Bakke

Adm.dir, INEOS Bamble AS og INEOS Rafnes AS

Utdannet sivilingeniør i fysikalsk kjemi. Erfaring fra forsking og drift innen treforedling, oljeraffinering, cracking og polymerproduksjon

Axel Heiberg-Andersen

Kommunikasjonssjef, Nestlé Norge

Axel representerer Nestlé som er verdens største mat- og drikkevareselskap. Hver dag spises og drikkes mer enn én milliard Nestlé-produkter.

Cecilie Lind

Administrerende direktør, Avfall Norge