Marin forsøpling i norske fjorder

Hva vet vi om tilstanden i norske fjorder, hvor forurensede er de og hva gjøres for å rydde opp. Møt forskere og aktive ryddere som samarbeider på tvers, som formidler kunnskap om miljøkonsekvenser av plastforurensning, og som sammen er en drivkraft til endring og nye løsninger. Webinaret arrangeres i samarbeid med NORCE.

Beskrivelse
Program
Foredragsholdere

Fredag 21. oktober

08.30–08.35

Velkommen

08.35–08.45

Foredragsholder: Eivind Bastesen Seniorforsker, NORCE

En studie på hvordan plast endrer jordsmonnutviklingen langs kysten, hvordan plast inkorporeres i jordsmonn, fører til oppdemming og endring av naturlige strandprosesser.

08.45–08.55

Foredragsholder: Lennart Fjell Daglig leder, Stiftelsen Framtidshavet

Verdens største ryddeprosjekt.

08.55–09.05

Foredragsholder: Rune Gaasø Leder, Ogoori

Hvordan vi i Ogoori håndterer avfallsfraksjonene vi får inn fra strandryddeaktører.

09.05–09.15

Foredragsholder: Gunhild Bødtker Seniorforsker, NORCE

Om bionedbrytbar plast og hvilken bruk som kan være til fordel for miljøet sammenlignet med vanlig plast.

09.15–09.30

Spørsmål

Foredragsholder: Anna Fagerheim Rådgiver, Avfall Norge

Eivind Bastesen

Seniorforsker, NORCE

Eivind Bastesen arbeider innenfor forskningstemaene energisystemer og makroplast. Han forsker på strukturgeologi, fornybar energi og miljøstudier. Fokusområder i forskningen er den langsiktige forurensingen som fører til endring av kystlandskap og generering av mikroplast. I tillegg arbeider han med å utvikle kartløsninger og overvåkningsverktøy for strandrydding.

Lennart Fjell

Daglig leder, Stiftelsen Framtidshavet

Rune Gaasø

Leder, Ogoori

Gunhild Bødtker

Seniorforsker, NORCE

Gunhild Bødtker er tilknyttet forskergruppen Marin Økologi ved NORCE. Hun er mikrobiolog med lang erfaring innen anvendt forskning knyttet til mikrobielle prosesser og økologi i oljereservoar, og biodegradering av olje og biopolymerer. I senere tid har forskningsinteressen i økende grad vært rettet mot plastforskning, med søkelys på effekter av plastforurensing på mikrobiell økologi i naturlige miljø eller knyttet til industrielle prosesser som biogassproduksjon fra avfall som inneholder mikroplast.

Anna Fagerheim

Rådgiver, Avfall Norge

Anna Fagerheim er rådgiver i Avfall Norge. Hun har en mastergrad i fornybar energi fra NMBU og var aktiv deltaker i REdu-programmet. Hun jobber med en stor bredde av faglig prosjekter og arrangementer i Avfall Norge, herunder Avfallsforsk og REdu.