Materialgjenvinning av farlig avfall

Hvordan hente ut verdifulle materialer fra farlig avfall, og kan mengden farlig avfall reduseres uten at miljøgifter sendes videre i kretsløpet? I april er temaet farlig avfall, og samtlige webinar arrangeres i samarbeid med NFFA.

Beskrivelse
Program
Foredragsholdere

Fredag 9. april

08.30–08.35

Velkommen

Foredragsholder: Nancy Strand Seniorrådgiver, Avfall Norge

08.35–08.40

Foredragsholder: Roar Hansen Generalsekretær, Norsk Forening for Farlig avfall

Samarbeid NFFA og Avfall Norge gjennom Felles fagforum for farlig avfall

08.40–09.00

Foredragsholder: Roger Khalil, , SINTEF Energi | Michael Becidan Seniorforsker, Sintef Energi

Michael Becidan og Roger Khalil fra Sintef presenterer prosjektet "Separation and recovery of valuable materials from hazardous and industrial waste stream" som skal finne indutrielle løsninger for å utnytte verdifulle komponenter og materialer i farlig avfall.

09.00–09.20

Foredragsholder: Willy Skjold , GE healthcare

Innlegget vil omhandle hvordan GE Healthcare arbeider med farlig avfall, og hvordan tapte verdier i avfallsstrømmene fra industrielle prosesser kan gjenvinnes og tilbakeføres. Ulike tilnærminger og behov mellom Oslo og Lindesnes siden fabrikkene har ulike utslippstillatelser og stor forskjell i skala.

09.20–09.30

Spørsmål og diskusjon

Foredragsholder: Roar Hansen, Generalsekretær, Norsk Forening for Farlig avfall | Nancy Strand Seniorrådgiver, Avfall Norge

Nancy Strand

Seniorrådgiver, Avfall Norge

Nancy Strand er seniorrådgiver i Avfall Norge og jobber med flere fagområder. Hun er særlig engasjert i å styrke bransjens kompetanse gjennom forskning, utvikling og innovasjon, og ikke minst rekruttere nyutdannede gjennom REdu-programmet. Nancy representerer Avfall Norge i styret i ISWA, International Solid Waste Association. Hun er utdannet innen ressursforvaltning og økonomi og har jobbet med avfall, gjenvinning og miljøspørsmål i en årrekke.

Roar Hansen

Generalsekretær, Norsk Forening for Farlig avfall

Roar Hansen har vært generalsekretær i Norsk forening for farlig avfall (NFFA) siden 2006. Han var tidligere styreleder i samme forening. Han har bransjeerfaring fra 1999, bl.a. som informasjonsdirektør i NOAH AS.

Roger Khalil

Roger Khalil har jobbet i SINTEF Energi siden 1998, avdeling Termisk Energi. Har en doktorgrad fra NTNU med tema "hydrogen produksjon fra biomasse". Har ledet Kompetanseprosjektet for næringslivet (KPN) GAFT som jobbet med utfordringer knyttet til produksjon av biodrivstoff fra biomasse. I år har vi fått innvilget et nytt kompetanseprosjekt, "BIOSYNGAS" som vi er i ferd med å starte. Med BIOSYNGAS, ønsker vi å omdanne digestatet til nye produkter som enkelt kan omsettes lokalt. Dette vil også bidra til å forbedre sirkulærøkonomien for næringsstoffene og samtidig øke utbyttet av biometan.

Michael Becidan

Seniorforsker, Sintef Energi

Michael Becidan, PhD NTNU (energi fra biomasse og avfall), seniorforsker SINTEF Energi siden 2006. Involvert i en rekke FoU prosjekter om bioenergi og energiutnyttelse avfall. I det siste: prosjektleder for KPN WtE 2030 (ferdig i januar 2021) og for KSP CircWtE (som starter veldig snart) som skal se på hvordan sirkulær økonomi kan påvirke håndtering av avfall (husholdningsavfall, næringsavfall hovedsakelig).

Willy Skjold

Willy Skjold er utdannet kjemiingeniør fra OIH. Han begynte i Nyegaard & Co i 1979, som ble til Nycomed som tilslutt ble kjøpt opp av General Electric i 2004, og han har jobbet med utvikling av mange av de produktene GE har på markedet i dag. Spesialisert innen separasjon og opprensing av organisk kjemiske forbindelser ved siden av å være leder for team Farlig Avfall og for Kjemikalieelementet i HMS-sammenheng i Oslo.