Materialsidestrømmer og muligheter

Eyde-klyngen har på oppdrag fra Klima- og miljødepartementet gjennomført en nasjonal materialsidestrømsanalyse i norsk prosessindustri, for å kartlegge mulighetene for økt ressursutnyttelse og reduserte mengder uorganisk farlig avfall fra prosessindustrien. I webinaret forteller Eydeklyngen om kartleggingen og hovedstrømmene, eksempler på nye produkter basert på materialsidestrømmer og hvordan man ønsker å jobbe videre for økt ressursutnyttelse og dermed en mer sirkulær prosessindustri.

Beskrivelse
Program
Foredragsholdere

Fredag 7. mai

08.30–08.35

Foredragsholder: Nancy Strand Senior rådgiver, Avfall Norge

Webinarene i mai gjennomføres i samarbeid med Eydeklyngen.

08.35–08.45

Foredragsholder: Gunnar Kalia , Styrhuset og Eydeklyngen

Bakgrunn for hvorfor materialsidestrømskartlegginen ble gjennomført og hvem som har deltatt og bidratt.

08.45–08.55

Foredragsholder: Jorunn Voje , Elkem

De store linjene og hovedstrømmene i kartleggingen. Gjennomgang av dataene på et overordnet nivå og eksempler på hvordan det ser ut i Power BI.

08.55–09.10

Foredragsholder: Magne Dåstøl , Styrhuset

Metodikk for å jobbe med produktutvikling basert på sidestrømmer og eksempler

09.10–09.25

Foredragsholder: Stine Skagestad , Eydeklyngen

Hva er status nå og hvordan ønsker vi å jobbe videre for å få materialsidestrømmene inn i en sirkulærøknomi

09.25–09.30

Spørsmål og svar

Nancy Strand

Senior rådgiver, Avfall Norge

Gunnar Kalia

Gunnar har 20 års erfaring som leder av og i industriselskaper. Teknologibaserte internasjonale virksomheter, globalt salg, ansvar for komplette organisasjoner og 15 års erfaring som konsulent og rådgiver innenfor forretningsutvikling og ledelse. Gunnar er prosjektleder for sidestrømskartlegginsprosjektet

Jorunn Voje

Jorunn er faglig ansvarlig for sidestrømskartlegginsprosjektet og har ledet innsamlingen av data

Magne Dåstøl

Magne har ca 45 års insdustrierfaring, i hovedsak i Elkem innen teknologi, FoU og forretningsutvikling. Magne var sentral i å utvikle microsilica fra et industrielt avfallsstoff til å bli en milliardforretning og fikk i 2016 tildelt Elkems Forskningsfonds ærespris bl.a for dette bidraget. Magne jobber nå med blant annet prosjekter innen nyttiggjøring og nye produkter fra materialsidestrømmer og Magne er en del av prosjektteamet i sidestrømskartleggingsprosjektet.

Stine Skagestad

Stine har 15 års erfaring fra prosessindustrien, både Elkem, Alcoa og Eramet Norway. Stine har jobbet med energieffektivisering, energiledelse og de siste nær 9 årene som teknisk sjef ved Eramet Norway Kvinesdal. Stine er nå leder for sirkulær omstilling i Eydeklyngen og materialsidestrømskartlegginen og det videre arbeidet basert på dette er en sentral satsing