Matsirkelen- veien videre

På et webinar i september presenterte problemeierne sine utfordringer i matsisirkelen. 4.november møttes ulike aktører for å finne mulige løsninger for å utnytte ressursene bedre. Samarbeidsmetoder, produktutvikling basert på matsvinn fra butikk, samt industriell symbiose var noen av vinklingene på workshopen. Man kom frem til en rekke mulige oppfølgingspunkter - de presenteres og kan diskuteres under webinaret. Webinaret er åpent for alle!

Beskrivelse
Program
Foredragsholdere

Torsdag 2. desember

13.00–13.05

Foredragsholder: Tina Wågønes, Daglig leder, NCCE | Hanne Wetland, Leder forretningsutvikling, BIR Bedrift | Anna Fagerheim, Rådgiver, Avfall Norge | Nancy Strand Seniorrådgiver, Avfall Norge

Målet med dette webinaret - hvordan kan deltakende aktører og de ulike gruppene som har samarbeidet ta dette videre sammen?

13.05–13.10

Fra matsvinn til nye produkter - hvilke muligheter ønsker vi og vår gruppe å følge opp videre?

Foredragsholder: Lars Kristian Leiro Daglig leder, Verdimat AS

13.10–13.15

Foredragsholder: Ulrikke Voltersvik Hernæs Daglig leder / Prosjektleder, CIMBIO/BIR

Hvilke momenter fra gruppen vår er det interessant å ta med videre ? Hvilke andre oppfølgingspunkter ser man for seg? Denne gruppen jobbet med en felles problemstilling som betyr mye for avfallsbehandlingen videre.

13.15–13.20

Foredragsholder: Thor Oscar Bolstad Styreleder, Greve Biogass

I etterkant av innovasjonsworkshopen har Greve Biogass utarbeidet et forslag til samarbeidsprosjekt som styreleder Bolstad presenterer i innlegget.

13.20–13.25

Foredragsholder: Trond Heier CEO, Mezonic AS

Mezonic tilbyr avfallsløsninger og tjenester innen sporing og ruteoptimalisering til industrien.

13.25–13.30

Foredragsholder: Hanne Wetland Leder forretningsutvikling, BIR Bedrift

Hanne Wetland har fulgt prosessen fra starten av planleggingen i vår, og det er tredje innovasjonsworkshopen hun har fasilitert for Avfallsforsk, Innovasjon Norge og klyngen No Waste! Hvilke behov og muligheter ser hun som resultater av dette?

13.30–13.40

Foredragsholder: Sigridur Thormodsdottir Head of Circular Economy, Innovasjon Norge

Hvilke ordninger finnes for støtte til fortsatte innovasjonsprosesser?

13.40–13.45

Foredragsholder: Tina Wågønes Daglig leder, NCCE

NoWaste! og NCCE (Norsk Senter for Sirkulærøkonomi) har gått sammen og blitt tildelt ARENA-status for den nye, felles klyngen Circular Wave. Hvordan skal den nye klyngen arbeide?

13.45–13.50

Foredragsholder: Nancy Strand Seniorrådgiver, Avfall Norge

Hvordan skal Avfallsforsk arbeide i 2022? Avfallsforsk arrangerer møteplasser og skal tilrettelegge for samarbeid, formidle resultater og identifisere kunnskapsbehov.

13.50–14.00

Diskusjon og oppsummering

Tina Wågønes

Daglig leder, NCCE

Daglig leder for Norsk Senter for Sirkulær Økonomi, Norges største klynge for sirkulærøkonomi. Tina har en Master of Management fra BI, i tillegg er hun utdannet sivilingeniør fra NTNU. Hun har lang fartstid fra norske teknologibedrifter, med ansvar for teknologiutvikling og internasjonal markeds- og forretningsutvikling. Hun har også erfaring som konsulent, gründer, som daglig leder i et innovasjonsselskap, og har derfor god kjennskap til de utfordringene små og store bedrifter møter i arbeidet med innovasjon, omstilling og vekst.

Hanne Wetland

Leder forretningsutvikling, BIR Bedrift

Hanne Wetland leder forretningsutvikling for BIR Bedrift. BIR ble utnevnt som årets sirkulære bedrift i 2021. Hanne har blant annet bakgrunn som innovasjonsfasilitator i Knowit, hvor hun blant annet jobbet med innsiktsprosesser for sirkulær omstilling av verdikjede for ombruk av ventilasjonskanaler i bygg for klyngen Proptech Innovation.

Anna Fagerheim

Rådgiver, Avfall Norge

Anna Fagerheim er rådgiver i Avfall Norge. Hun har en mastergrad i fornybar energi fra NMBU og var aktiv deltaker i REdu-programmet. Hun jobber med en stor bredde av faglig prosjekter og arrangementer i Avfall Norge, herunder Avfallsforsk og REdu.

Nancy Strand

Seniorrådgiver, Avfall Norge

Nancy Strand er seniorrådgiver i Avfall Norge og jobber med flere fagområder. Hun er særlig engasjert i å styrke bransjens kompetanse gjennom forskning, utvikling og innovasjon, og ikke minst rekruttere nyutdannede gjennom REdu-programmet. Nancy representerer Avfall Norge i styret i ISWA, International Solid Waste Association. Hun er utdannet innen ressursforvaltning og økonomi og har jobbet med avfall, gjenvinning og miljøspørsmål i en årrekke.

Lars Kristian Leiro

Daglig leder, Verdimat AS

Ulrikke Voltersvik Hernæs

Daglig leder / Prosjektleder, CIMBIO/BIR

Ulrikke Voltersvik Hernæs er daglig leder i CIMBIO og prosjektleder i BIR.

Thor Oscar Bolstad

Styreleder, Greve Biogass

Thor Oscar Bolstad er til daglig seniorrådgiver i Norsk Hydro på Herøya Industripark. Han har vært styreleder i Greve Biogass siden 2019.

Trond Heier

CEO, Mezonic AS

Sigridur Thormodsdottir

Head of Circular Economy, Innovasjon Norge

Sigridur Thormodsdottir er Head of Circular Economy i Innovasjon Norge