Matsirkelen- veien videre

På et webinar i september presenterte problemeierne sine utfordringer i matsisirkelen. 4.november møttes ulike aktører for å finne mulige løsninger for å utnytte ressursene bedre. Samarbeidsmetoder, produktutvikling basert på matsvinn fra butikk, samt industriell symbiose var noen av vinklingene på workshopen. Man kom frem til en rekke mulige oppfølgingspunkter - de presenteres og kan diskuteres under webinaret. Webinaret er åpent for alle!

Beskrivelse
Program
Foredragsholdere

Torsdag 2. desember

13.00–13.05

Foredragsholder: Tina Wågønes, Daglig leder, NoWaste! - klyngen | Hanne Wetland, Knowit, Innovasjonsfasilitator | Anna Fagerheim, Rådgiver, Avfall Norge | Nancy Strand Seniorrådgiver og prosjektleder Avfallsforsk, Avfall Norge

Målet med dette webinaret - hvordan kan deltakende aktører og de ulike gruppene som har samarbeidet ta dette videre sammen?

13.05–13.10

Fra matsvinn til nye produkter - hvilke muligheter ønsker vi og vår gruppe å følge opp videre?

Foredragsholder: Lars Kristian Leiro Daglig leder, Verdimat AS

13.10–13.15

Foredragsholder: Ulrikke Voltersvik Hernæs Daglig leder / Prosjektleder, CIMBIO/BIR

Hvilke momenter fra gruppen vår er det interessant å ta med videre ? Hvilke andre oppfølgingspunkter ser man for seg? Denne gruppen jobbet med en felles problemstilling som betyr mye for avfallsbehandlingen videre.

13.15–13.20

Foredragsholder: Thor Oscar Bolstad Styreleder, Greve Biogass

I etterkant av innovasjonsworkshopen har Greve Biogass utarbeidet et forslag til samarbeidsprosjekt som styreleder Bolstad presenterer i innlegget.

13.20–13.25

Foredragsholder: Trond Heier CEO, Mezonic AS

Mezonic tilbyr avfallsløsninger og tjenester innen sporing og ruteoptimalisering til industrien.

13.25–13.30

Foredragsholder: Hanne Wetland Knowit, Innovasjonsfasilitator

Hanne Wetland har fulgt prosessen fra starten av planleggingen i vår, og det er tredje innovasjonsworkshopen hun har fasilitert for Avfallsforsk, Innovasjon Norge og klyngen No Waste! Hvilke behov og muligheter ser hun som resultater av dette?

13.30–13.40

Foredragsholder: Sigridur Thormodsdottir Head of Circular Economy, Innovasjon Norge

Hvilke ordninger finnes for støtte til fortsatte innovasjonsprosesser?

13.40–13.45

Foredragsholder: Tina Wågønes Daglig leder, NoWaste! - klyngen

NoWaste! og NCCE (Norsk Senter for Sirkulærøkonomi) har gått sammen og blitt tildelt ARENA-status for den nye, felles klyngen Circular Wave. Hvordan skal den nye klyngen arbeide?

13.45–13.50

Foredragsholder: Nancy Strand Seniorrådgiver og prosjektleder Avfallsforsk, Avfall Norge

Hvordan skal Avfallsforsk arbeide i 2022? Avfallsforsk arrangerer møteplasser og skal tilrettelegge for samarbeid, formidle resultater og identifisere kunnskapsbehov.

13.50–14.00

Diskusjon og oppsummering

Tina Wågønes

Daglig leder, NoWaste! - klyngen

Hanne Wetland

Knowit, Innovasjonsfasilitator

Hanne Wetland er innovasjonsfasilitator i Knowit. Hun har tidligere lang fartstid i blant annet Innovajson Norge.

Anna Fagerheim

Rådgiver, Avfall Norge

Anna Fagerheim er nyansatt rådgiver. Hun startet i Avfall Norge som REdu-intern for et år siden, etter endt masterstudier i fornybar energi på NMBU. Hun jobber i hovedsak med Avfallsforsk, REdu og bio.

Nancy Strand

Seniorrådgiver og prosjektleder Avfallsforsk, Avfall Norge

Nancy Strand er seniorrådgiver i Avfall Norge og jobber med flere fagområder. Hun er særlig engasjert i å styrke bransjens kompetanse gjennom forskning, utvikling og innovasjon, og ikke minst rekruttere nyutdannede gjennom REdu-programmet. Hun er utdannet innen ressursforvaltning og økonomi og har jobbet med avfall, gjenvinning og miljøspørsmål i en årrekke. Hun jobber som en del av sekreteriatet i Avfallsforsk.

Lars Kristian Leiro

Daglig leder, Verdimat AS

Ulrikke Voltersvik Hernæs

Daglig leder / Prosjektleder, CIMBIO/BIR

Ulrikke Voltersvik Hernæs er daglig leder i CIMBIO og prosjektleder i BIR.

Thor Oscar Bolstad

Styreleder, Greve Biogass

Thor Oscar Bolstad er til daglig seniorrådgiver i Norsk Hydro på Herøya Industripark. Han har vært styreleder i Greve Biogass siden 2019.

Trond Heier

CEO, Mezonic AS

Sigridur Thormodsdottir

Head of Circular Economy, Innovasjon Norge

Sigridur Thormodsdottir er Head of Circular Economy i Innovasjon Norge