Banner mobile

Miljøteknologi for å behandle farlig avfall - med vekt på flyveaske

Webinaret vil handle om siste nytt innen teknologi for å håndtere flyveaske. VI får både nasjonale og internasjonale eksempler. Og hvilke teknologier er i bruk innen "waste to energi".

Beskrivelse
Program
Foredragsholdere

Fredag 30. april

08.30–08.35

Velkommenn

Foredragsholder: Nancy Strand Seniorrådgiver og prosjektleder Avfallsforsk, Avfall Norge

08.35–08.55

Foredragsholder: Johnny Stuen Produksjonsdirektør, Oslo kommune

Teknologi for håndtering av flyeaske og forbrenning av avfall - en internasjonal oversikt

08.55–09.10

Foredragsholder: Per Bakke FoU-sjef, Norsep AS

Bakke presenterer status for NORSEP, og planer fremover.

09.10–09.25

Foredragsholder: Terje Ulltang Leder Teknologi og prosjekt, NOAH

NOAH gjenbruker i dag flyveaske fra forbrenning av restavfall til å stabilisere avfallssyre. Målet er å kunne gjenvinne salter til industrielle formål. Et fullskala prosessanlegg både med energigjenvinning og saltgjenvinning planlegges på Herøya innen 2024.

09.25–09.30

Spørsmål

Nancy Strand

Seniorrådgiver og prosjektleder Avfallsforsk, Avfall Norge

Nancy Strand er seniorrådgiver i Avfall Norge og jobber med flere fagområder. Hun er særlig engasjert i å styrke bransjens kompetanse gjennom forskning, utvikling og innovasjon, og ikke minst rekruttere nyutdannede gjennom REdu-programmet. Hun er utdannet innen ressursforvaltning og økonomi og har jobbet med avfall, gjenvinning og miljøspørsmål i en årrekke. Hun jobber som en del av sekreteriatet i Avfallsforsk.

Johnny Stuen

Produksjonsdirektør, Oslo kommune

Johnny Stuen er Produksjonsdirektør ved Renovasjons- og gjenvinningsetaten i Oslo kommune, og leder av arbeidsgruppen for energigjenvining i ISWA (International Solid Waste Association)

Per Bakke

FoU-sjef, Norsep AS

Terje Ulltang

Leder Teknologi og prosjekt, NOAH