Miljøteknologi for å behandle farlig avfall - med vekt på flyveaske

Webinaret vil handle om siste nytt innen teknologi for å håndtere flyveaske. VI får både nasjonale og internasjonale eksempler. Og hvilke teknologier er i bruk innen "waste to energi".

Beskrivelse
Program
Foredragsholdere

Fredag 30. april

08.30–08.35

Velkommenn

Foredragsholder: Nancy Strand Seniorrådgiver, Avfall Norge

08.35–08.55

Foredragsholder: Johnny Stuen Produksjonsdirektør, Oslo kommune

Teknologi for håndtering av flyeaske og forbrenning av avfall - en internasjonal oversikt

08.55–09.10

Foredragsholder: Per Bakke FoU-sjef, Norsep AS

Bakke presenterer status for NORSEP, og planer fremover.

09.10–09.25

Foredragsholder: Terje Ulltang Leder Teknologi og prosjekt, NOAH

NOAH gjenbruker i dag flyveaske fra forbrenning av restavfall til å stabilisere avfallssyre. Målet er å kunne gjenvinne salter til industrielle formål. Et fullskala prosessanlegg både med energigjenvinning og saltgjenvinning planlegges på Herøya innen 2024.

09.25–09.30

Spørsmål

Nancy Strand

Seniorrådgiver, Avfall Norge

Nancy Strand er seniorrådgiver i Avfall Norge og jobber med flere fagområder. Hun er særlig engasjert i å styrke bransjens kompetanse gjennom forskning, utvikling og innovasjon, og ikke minst rekruttere nyutdannede gjennom REdu-programmet. Nancy representerer Avfall Norge i styret i ISWA, International Solid Waste Association. Hun er utdannet innen ressursforvaltning og økonomi og har jobbet med avfall, gjenvinning og miljøspørsmål i en årrekke.

Johnny Stuen

Produksjonsdirektør, Oslo kommune

Johnny Stuen er Produksjonsdirektør ved Renovasjons- og gjenvinningsetaten i Oslo kommune, og leder av arbeidsgruppen for energigjenvining i ISWA (International Solid Waste Association)

Per Bakke

FoU-sjef, Norsep AS

Terje Ulltang

Leder Teknologi og prosjekt, NOAH