Mindre byggavfall fra byggeplass

Nesten 1/3 av byggavfall i Norge (641 000 tonn) oppstår ved nybygg. Avfallsreduksjon har stort potensial, men resultater vil kreve endring av mange sider av dagens byggepraksis. Vi møter SINTEF og Construction City Cluster, som jobber konkret med prosjekter og rutiner for å lykkes med avfallsreduksjon på byggeplass.

Beskrivelse
Program
Foredragsholdere

Fredag 19. januar

08.30–08.40

Velkommen og introduksjon

Foredragsholder: Elin A. Hansen Seniorrådgiver, Avfall Norge

08.40–09.05

Foredragsholder: Kristin Fjellheim Forskningsleder Miljø og Bærekraft, SINTEF Community

Ett av SINTEFs pågående prosjekter:
I NADA-prosjektet (Nye anskaffelser for dokumentert avfallsreduksjon) samarbeider SINTEF med kommunene Asker, Bærum og Oslo om å utvikle metoder, verktøy, rammeverk og veiledere som setter byggherrer i stand til å oppnå avfallsfrie byggeplasser gjennom innovative offentlige anskaffelser. Delmål i prosjektet:

1. Utvikle et felles rammeverk for avfallsfrie byggeplasser med omforente og definerte ambisjoner
2. Utvikle og gjennomføre tre innovative anskaffelser som muliggjør vesentlig avfallsreduksjon på veien mot avfallsfrie byggeplasser hvor rammeverk, metoder og verktøy testes
3. Utvikle standardiserte metoder og verktøy for å måle og evaluere avfall

09.05–09.25

Foredragsholder: Niklas Pedersen Prosjektleder klima og miljø, Construction City Cluster

Construction City Cluster (CCC) er en næringsklynge med en felles visjon om verdiskapende samhandling for bygg-, anleggs- og eiendomsbransjen. CCC har tidligere arrangert prosjektutviklingsverksted om avfallsreduksjon i byggebransjen for sine medlemmer. Fra verkstedet vokste ideen om å skape en kompetansearena for avfallsreduksjon i byggeindustrien.

09.25–09.30

Samtale, spørsmål og svar

Foredragsholder: Elin A. Hansen Seniorrådgiver, Avfall Norge

Elin A. Hansen

Seniorrådgiver, Avfall Norge

Elin leder fagteamet i Avfall Norges administrasjon. Hun er sivilingeniør og har tidligere vært fagansvarlig sirkulærøkonomi i miljøstiftelsen ZERO, og ledet sirkulær rådgivning for ombruksplattformen Loopfront. Som miljørådgiver for Statsbygg fasiliterte hun overføring av en 4500 m2 telthall fra Prosjekt nytt regjeringskvartal til Sirkulær Ressurssentral, og var involvert i konseptutredning av metode for ombruk av hulldekker i betong.

Kristin Fjellheim

Forskningsleder Miljø og Bærekraft, SINTEF Community

Kristin jobber med miljø og bærekraft i bygg- og anleggssektoren og prosjekter som omhandler utslippsfri og avfallsfri byggeplass, ombruk av bygningsmaterialer og nullutslippsnabolag. Hun har tidligere jobbet i Avinor som fagansvarlig energi med ansvar for energieffektivisering av lufthavnene i Norge og ved Forsvarets Forskningsinstitutt (FFI) som forsker innen miljøledelse. Hun er i dag prosjektleder for forskningsprosjektet NADA (Nye anskaffelser for dokumentert avfallsreduksjon) og er involvert i forskningsprosjektene ConZerW (Construction site Zero Waste) og MinTre (minimering av treavfall gjennom tidligfase planlegging).

Niklas Pedersen

Prosjektleder klima og miljø, Construction City Cluster

Niklas har bakgrunn fra den danske vann- og miljøklyngen CLEAN, og har tidligere jobbet for danske miljømyndigheter. Construction City Cluster er en norsk næringsklynge for bygg, anlegg og eiendom, med over 100 medlemmer fra hele verdikjeden - alt fra oppstartselskaper til etablerte bedrifter og akademia.