Morgenkaffe: Kan plastic credits være løsningen for å finansiere karbonfangst og lagring?

Hvorfor og hvordan bidrar energigjenvinning med CCS til å løse den globale utfordringen med ikke-gjenvinnbare plastfraksjoner? Hvordan kan dette bli lønnsomt?

Til tross for forbedringer på emballasje og produktdesign gjenstår det mye plast i omløp som ikke kan materialgjenvinnes. Energigjenvinning med karbonfangst og lagring (CCS) bidrar til å kutte utslipp , men hvordan skal de nye klimatiltakene finansieres?

På frokostmøtet presenteres plastic credits som en ny løsning som kan skaleres opp til globalt nivå.

Påmeldingsfrist 3. november kl. 23.59

Beskrivelse
Program
Foredragsholdere

Påmeldingsfrist 3. november

08.30–09.00

Morgenkaffe og enkel frokost

09.00–09.05

Foredragsholder: Nancy Strand Seniorrådgiver, Avfall Norge

Intro til dagens tematikk. Det store bildet globalt.

09.05–09.15

Foredragsholder: Håkon Bratland Fagrådgiver, Avfall Norge

Hvor mye plastavfall oppstår, hvordan det samles inn, hvor mye materialgjenvinnes og hvor går det hen? Hvordan er dette finansiert i dag?

09.15–09.25

Foredragsholder: Asbjørn Torvanger Seniorforsker, Cicero

Anlegg for avfallsforbrenning og fjernvarme produserer store mengder CO2 som kan fanges og lagres med CCS teknologi. Avfallet er delvis fossilt og delvis biogent. I dag er karbonfangst avhengig av omfattende statsstøtte, noe som ikke er bærekraftig. Hvilke forretningsmodeller kan gjøre CCS ved slike anlegg interessant for bedrifter og kommuner?

09.25–09.35

Foredragsholder: Todd Flach Administrerende direktør, Net Zero Plastic AS

Plastic Elimination Certificates, - en ny kilde til prosjektfinansiering og produktprofilering.

09.35–09.45

Foredragsholder: Jannicke Gerner Bjerkås Direktør CCS og karbonmarkeder, Hafslund Oslo Celsio

I juni 2022 tok Celsio investeringsbeslutningen for sitt fullskala CCS-anlegg på avfallsforbrenning i Oslo og startet byggingen. I løpet av høsten og vinteren viste oppdaterte kostnadsestimater at kostnadene ville øke betydelig og gå utenfor vedtatt investeringsramme. Prosjektet ble satt på pause i mars 2023, og det jobbes nå med å redusere kostnader, modne prosjektendringer og å sikre inntekter fra karbonfangst. Hva er læringen så langt fra byggeprosessen, og hva tenker Celsio om veien videre?

09.45–10.00

Panelsamtale

Foredragsholder: Jannicke Gerner Bjerkås, Direktør CCS og karbonmarkeder, Hafslund Oslo Celsio | Todd Flach, Administrerende direktør, Net Zero Plastic AS | Asbjørn Torvanger, Seniorforsker, Cicero | Nancy Strand Seniorrådgiver, Avfall Norge

Nancy Strand

Seniorrådgiver, Avfall Norge

Nancy Strand er seniorrådgiver i Avfall Norge og jobber med flere fagområder. Hun er særlig engasjert i å styrke bransjens kompetanse gjennom forskning, utvikling og innovasjon, og ikke minst rekruttere nyutdannede gjennom REdu-programmet. Nancy representerer Avfall Norge i styret i ISWA, International Solid Waste Association. Hun er utdannet innen ressursforvaltning og økonomi og har jobbet med avfall, gjenvinning og miljøspørsmål i en årrekke.

Håkon Bratland

Fagrådgiver, Avfall Norge

Rådgiver for gjenvinning og digitalisering i Avfall Norge. Jobber nå som prosjektleder for å utvikle faktagrunnlag satsningen til Avfall Norge

Asbjørn Torvanger

Seniorforsker, Cicero

Jobber med forskning med vekt på klima-økonomi og -politikk.

Todd Flach

Administrerende direktør, Net Zero Plastic AS

Todd har mer enn 30 års erfaring innen energi, risikostyring, CCS og miljøvern. Han har jobbet som ingeniør i offshorebransjen, som konsulent for industri og som seniorrådgiver i en miljøorganisasjon. Net Zero Plastic AS ble grunnlagt av Todd og medeierne Dr. Carl W. Hustad og Dr. Eric Guyer i januar 2023.

Jannicke Gerner Bjerkås

Direktør CCS og karbonmarkeder, Hafslund Oslo Celsio

Jannicke Gerner Bjerkås ledet Celsio’s karbonfangstprosjekt fra 2018 til vedtatt investeringsbeslutning, og er nå ansvarlig for forretningsutvikling og kommersialisering av CCS. Hun har fagkunnskap fra mer enn 10 år innen energigjenvinning, resirkulering og biologisk behandling av organisk avfall. Jannicke er tidligere offiser i Luftforsvaret og har utdannelse fra Luftkrigsskolen samt en MBA og en Master of Management.