Morgenkaffe om bærekraftsmålene og åpenhetsloven

Hva betyr det for din virksomhet at Åpenhetsloven som trer i kraft 1. juli? Og hvordan skal vi rapportere på bærekraftsmålene?

Beskrivelse
Program
Foredragsholdere


Åpenhetsloven - gjelder det din virksomhet?

Fra og med 1. juli trer Åpenhetsloven i kraft. De fleste av Avfall Norges medlemmer vil være omfattet av Åpenhetsloven og pålegger virksomhetene en informasjonsplikt og en plikt til å gjøre aktomhetsvurderinger. Hva betyr det for din virksomhet?

Vi inviterer til digital morgenkaffe for å se nærmere på hvordan bransjen både kan rapportere på bærekraftsmålene og informasjon om hva Åpenhetsloven er, hvem den gjelder for og hva man bør gjøre av forberedelser.

Vi får besøk av FN-sambandet, UN Global Compact, Forbrukertilsynet og Boldt partners.

Hvem passer det for?

Morgenkaffen passer både leder og medarbeidere som ønsker mer informasjon om Åpenhetsloven og hvordan virksomheten kan rapportere på bærekraft.

Webinaret er gratis for våre medlemmer men krever påmelding. Det vil også bli mulig å se webinaret i opptak etter morgenkaffen.

Meld deg på her:

Torsdag 16. juni

08.30–08.35

Velkommen

Foredragsholder: Kåre Fostervold - Direktør samfunnskontakt, Avfall Norge

08.35–08.45

FNs bærekraftsmål - bransjens rolle

Foredragsholder: Nicholas Wilkinson Seniorrådgiver politikk og bærekraftsmålene, FN-sambandet

08.45–08.55

Foredragsholder: Kim N. Gabrielli Direktør, UN Global Compact Norge

Hvordan finne bærekraftige løsninger som er positivt for planeten, mennesker og verdiskapning? Hva er FNs 10 prinsipper for ansvarlig næringsliv og hvordan rapportere på bærekraft?

08.55–09.05

Foredragsholder: Julie Nilsen Ødegaard, Rådgiver, Forbrukertilsynet | Karete Lindalen Rådgiver, Forbrukertilsynet

Forbrukertilsynet tar oss gjennom Åpenhetsloven som trer i kraft 1. juli i år.

09.05–09.15

Åpenhetsloven i praksis

Foredragsholder: Vidar Brein-Karlsen Partner, Boldt partners

09.15–09.25

Oppsummering og avslutning

Kåre Fostervold

- Direktør samfunnskontakt, Avfall Norge

Kåre har 20 års erfaring fra politikken, som lokalpolitiker, stortingsrepresentant og statssekretær. For øvrig har han lang erfaring fra energibransjen. Han har vært ansatt i Avfall Norge siden 2020.

Nicholas Wilkinson

Seniorrådgiver politikk og bærekraftsmålene, FN-sambandet

Kim N. Gabrielli

Direktør, UN Global Compact Norge

Julie Nilsen Ødegaard

Rådgiver, Forbrukertilsynet

Karete Lindalen

Rådgiver, Forbrukertilsynet

Vidar Brein-Karlsen

Partner, Boldt partners

Vidar Brein-Karlsen jobber som partner i konsulentselskapet BOLDT, hvor han bistår bedrifter i forberedelser til Åpenhetsloven. Han har tidligere jobbet 10 år i norsk politikk, derav fem år som statssekretær i Justis- og beredskapsdepartementet og fem år som politisk rådgiver på Stortinget. Vidar kom til BOLDT fra jobben som myndighetskontakt og kommunikasjonssjef i teknologikonsernet Huawei.