Morgenkaffe om obligatorisk utsortering av bio- og plastavfall

Nylig ble det nye forskriftsforslaget om obligatorisk utsortering av bio- og plastavfall lagt ut på høring, og vi ønsker å informere og diskutere innholdet i dette forslaget.

Beskrivelse
Program
Foredragsholdere

Morgenkaffe og en prat om obligatorisk utsortering av bio- og plastavfall.

Vi inviterer våre medlemmer til en kort gjennomgang av det nye forskriftsforslaget.

De nye kravene foreslås samlet i et nytt kapittel 10a i avfallsforskriften og gjelder både husholdningsavfall og næringsavfall som ligner husholdningsavfall. Høringen har frist 28/4 og Avfall Norge starter nå arbeidet med å samle innspill til vår høringsuttalelse. Ta morgenkaffen med oss, og del dine synspunkter på høringsutkastet.

Link til høringsforslaget


Meld deg på:

Møtet er forbeholdt medlemmer i Avfall Norge

Torsdag 25. februar

08.30–09.30

Morgenkaffe

08.30–08.50

Foredragsholder: Cecilie Lind Administrerende direktør, Avfall Norge

Kort presentasjon av hovedinnholdet i høringen, og hva AN ser på som det mest kontroversielle

08.50–09.30

Foredragsholder: Kåre Fostervold Direktør samfunnskontakt, Avfall Norge

Vi noterer ned innspillene fra deltagerne på presentasjonen

Cecilie Lind

Administrerende direktør, Avfall Norge

Kåre Fostervold

Direktør samfunnskontakt, Avfall Norge

Kåre har 20 års erfaring fra politikken, som lokalpolitiker, stortingsrepresentant og statssekretær. For øvrig har han lang erfaring fra energibransjen.