Morgenkaffe om obligatorisk utsortering av bio- og plastavfall

Nylig ble det nye forskriftsforslaget om obligatorisk utsortering av bio- og plastavfall lagt ut på høring, og vi ønsker å informere og diskutere innholdet i dette forslaget.

Beskrivelse
Program
Foredragsholdere

Morgenkaffe og en prat om obligatorisk utsortering av bio- og plastavfall.

Vi inviterer våre medlemmer til en kort gjennomgang av det nye forskriftsforslaget.

De nye kravene foreslås samlet i et nytt kapittel 10a i avfallsforskriften og gjelder både husholdningsavfall og næringsavfall som ligner husholdningsavfall. Høringen har frist 28/4 og Avfall Norge starter nå arbeidet med å samle innspill til vår høringsuttalelse. Ta morgenkaffen med oss, og del dine synspunkter på høringsutkastet.

Link til høringsforslaget


Meld deg på:

Møtet er forbeholdt medlemmer i Avfall Norge

Torsdag 25. februar

08.30–09.30

Morgenkaffe

08.30–08.50

Foredragsholder: Cecilie Lind Administrerende direktør, Avfall Norge

Kort presentasjon av hovedinnholdet i høringen, og hva AN ser på som det mest kontroversielle

08.50–09.30

Foredragsholder: Kåre Fostervold - Direktør samfunnskontakt, Avfall Norge

Vi noterer ned innspillene fra deltagerne på presentasjonen

Cecilie Lind

Administrerende direktør, Avfall Norge

Kåre Fostervold

- Direktør samfunnskontakt, Avfall Norge

Kåre har 20 års erfaring fra politikken, som lokalpolitiker, stortingsrepresentant og statssekretær. For øvrig har han lang erfaring fra energibransjen. Han har vært ansatt i Avfall Norge siden 2020.