Morgenkaffe om regjeringens sirkulærstrategi

Regjeringen vil doble bruken av sekundære råmaterialer i løpet av de neste ti årene. Er strategien konkret nok til å klare det? Avfall Norge inviterer til morgenkaffe med dypdykk i regjeringens sirkulærstrategi med bl.a. statssekretær i KLD Maren Hersleth Holsen.

Beskrivelse
Program
Foredragsholdere


Vi har invitert statssekretær i KLD Maren Hersleth Holsen til å presentere regjeringens sirkulærstrategi. Etter presentasjonen åpner vi for spørsmål til statsråden før vi går over til analyse og diskusjon i studio. Her kommer Lars Haltbrekken fra SV inn med synspunkter for opposisjonen.

Arrangementet streames LIVE på vår facebook-side, og LinkedIn.

Gratis deltagelse.

Her ser du frokostmøtet:

Frokostmøtet finner du på Facebook, LinkedIn eller YouTube her.

Det er valgfritt hvor du velger å se sendingen.

Fredag 18. juni

09.00–09.05

Velkommen

Foredragsholder: Kåre Fostervold - Direktør samfunnskontakt, Avfall Norge

09.05–09.25

Presentasjon av regjeringens strategi for sirkulær økonomi

Foredragsholder: Maren Hersleth Holsen Statssekretær, Klima- og miljødepartementet

09.25–09.30

Spørsmål og svar

Foredragsholder: Maren Hersleth Holsen, Statssekretær, Klima- og miljødepartementet | Kåre Fostervold - Direktør samfunnskontakt, Avfall Norge

09.30–09.39

Opposisjonens syn på strategien, spørsmål og svar

Foredragsholder: Lars Haltbrekken Stortingsrepresentant for Sosialistisk Venstreparti, Stortinget

09.39–09.45

Synspunkter fra bransjen ved NFFA og REG

Foredragsholder: Hans Petter Karlsen, Direktør, Renovasjons- og gjenvinningsetaten i Oslo | Roar Hansen Generalsekretær, Norsk Forening for Farlig avfall

09.45–10.00

Foredragsholder: Cecilie Lind, Administrerende direktør, Avfall Norge | Kåre Fostervold - Direktør samfunnskontakt, Avfall Norge

Vi tar for oss innholdet i strategien og sammenholder det bl.a. med Avfall Norges næringspolitiske program. Det blir også anledning til å stille spørsmål.

Kåre Fostervold

- Direktør samfunnskontakt, Avfall Norge

Kåre har 20 års erfaring fra politikken, som lokalpolitiker, stortingsrepresentant og statssekretær. For øvrig har han lang erfaring fra energibransjen. Han har vært ansatt i Avfall Norge siden 2020.

Maren Hersleth Holsen

Statssekretær, Klima- og miljødepartementet

Lars Haltbrekken

Stortingsrepresentant for Sosialistisk Venstreparti, Stortinget

Lars er fra Sør-Trøndelag og ble valgt inn på Stortinget i 2017, og har siden vært medlem av Stortingets Energi- og miljøkomite. Han har erfaring som rådgiver i Norsk Bonde og Småbrukerlag, og har vært leder av Natur og Ungdom og Naturvernforbundet.

Hans Petter Karlsen

Direktør, Renovasjons- og gjenvinningsetaten i Oslo

Roar Hansen

Generalsekretær, Norsk Forening for Farlig avfall

Roar Hansen har vært generalsekretær i Norsk forening for farlig avfall (NFFA) siden 2006. Han var tidligere styreleder i samme forening. Han har bransjeerfaring fra 1999, bl.a. som informasjonsdirektør i NOAH AS.

Cecilie Lind

Administrerende direktør, Avfall Norge