Morgenkaffe om regjeringens sirkulærstrategi

Regjeringen vil doble bruken av sekundære råmaterialer i løpet av de neste ti årene. Er strategien konkret nok til å klare det? Avfall Norge inviterer til morgenkaffe med dypdykk i regjeringens sirkulærstrategi med bl.a. statssekretær i KLD Maren Hersleth Holsen.

Beskrivelse
Program
Foredragsholdere


Vi har invitert statssekretær i KLD Maren Hersleth Holsen til å presentere regjeringens sirkulærstrategi. Etter presentasjonen åpner vi for spørsmål til statsråden før vi går over til analyse og diskusjon i studio. Her kommer Lars Haltbrekken fra SV inn med synspunkter for opposisjonen.

Arrangementet streames LIVE på vår facebook-side, og LinkedIn.

Gratis deltagelse.

Her ser du frokostmøtet:

Frokostmøtet finner du på Facebook, LinkedIn eller YouTube her.

Det er valgfritt hvor du velger å se sendingen.

Fredag 18. juni

09.00–09.05

Velkommen

Foredragsholder: Kåre Fostervold Direktør samfunnskontakt, Avfall Norge

09.05–09.25

Presentasjon av regjeringens strategi for sirkulær økonomi

Foredragsholder: Maren Hersleth Holsen Statssekretær, Klima- og miljødepartementet

09.25–09.30

Spørsmål og svar

Foredragsholder: Maren Hersleth Holsen, Statssekretær, Klima- og miljødepartementet | Kåre Fostervold Direktør samfunnskontakt, Avfall Norge

09.30–09.39

Opposisjonens syn på strategien, spørsmål og svar

Foredragsholder: Lars Haltbrekken Energi- og Miljøkomiteen, Sosialistisk Venstreparti

09.39–09.45

Synspunkter fra bransjen ved NFFA og REG

Foredragsholder: Hans Petter Karlsen, Direktør, Renovasjons- og gjenvinningsetaten i Oslo | Roar Hansen Generalsekretær, Norsk Forening for Farlig avfall

09.45–10.00

Foredragsholder: Cecilie Lind, Administrerende direktør, Avfall Norge | Kåre Fostervold Direktør samfunnskontakt, Avfall Norge

Vi tar for oss innholdet i strategien og sammenholder det bl.a. med Avfall Norges næringspolitiske program. Det blir også anledning til å stille spørsmål.

Kåre Fostervold

Direktør samfunnskontakt, Avfall Norge

Kåre har 20 års erfaring fra politikken, som lokalpolitiker, stortingsrepresentant og statssekretær. For øvrig har han lang erfaring fra energibransjen.

Maren Hersleth Holsen

Statssekretær, Klima- og miljødepartementet

Lars Haltbrekken

Energi- og Miljøkomiteen, Sosialistisk Venstreparti

Hans Petter Karlsen

Direktør, Renovasjons- og gjenvinningsetaten i Oslo

Roar Hansen

Generalsekretær, Norsk Forening for Farlig avfall

Roar Hansen har vært generalsekretær i Norsk forening for farlig avfall (NFFA) siden 2006. Han var tidligere styreleder i samme forening. Han har bransjeerfaring fra 1999, bl.a. som informasjonsdirektør i NOAH AS.

Cecilie Lind

Administrerende direktør, Avfall Norge