Morgenkaffe: Zero Waste Day

FN lanserer den internasjonale Zero Waste Day 30. mars 2023. Hvordan kan avfalls- og gjenvinningsbransjen bidra til en nullvisjon om avfall? Målet med "Zero Waste day" fra FNs side er å rette søkelyset mot forsvarlig avfallshåndtering og avfallsreduksjon som et ledd i bærekraftig produksjon og forbruk.

Beskrivelse
Program
Foredragsholdere


Avfall Norge markerer dagen med en morgenkaffe, innlegg og diskusjon. Velkommen til oss i Nedre Vollgate 9 i Oslo sentrum fra kl. 8:00, eller bli med digitalt fra kl. 8:30.

Arrangementet kan sees i opptak på youtube.

Se også: Klimaet trenger mer kildesortering og mindre kjøpelyst, innlegg av Runar Bålsrud, administrerende direktør i Avfall Norge

Lenke til presentasjonene blir lagt ut under program.

08.00–08.30

Kaffe, boller og mingling

08.30–08.40

Foredragsholder: Jens Måge, Fagrådgiver, Avfall Norge | Marte Vestvik REdu-intern, Avfall Norge

Vi kan ikke gjenvinne oss vekk fra plast i havet, tekstilberg og at spisbar mat ender i søpla. Zero waste handler om bedre ressursutnyttelse og -effektivitet, og å forhindre at avfall kommer på avveie. Avfallsmengdene må ned for å nå klima- og materialgjenvinningsmålene. Hvordan gjør vi det? Kan forretningsmodellene endres i retning kvalitet fremfor volum? Avfallsreduksjon er et mål både for Norge og EU. Hva sier Norges avfallsplan og EUs grønne giv og handlingsplan for sirkulærøkonomi om temaet?

Presentasjon

08.40–08.55

Foredragsholder: Alexander Christiansen Daglig leder, Circular Norway

Verdens overforbruksdag for Norge er den dagen jordas ressurser hadde vært brukt opp hvis alle hadde nordmenns forbruksmønster. Den faller i år på 12. april. Pussig nok har Nederland samme dag, til tross for at Nederlands økonomi er 24,5 prosent sirkulær - mot Norges 2,5 prosent. Hvordan har dette seg, og hvordan kan vi bli bedre?

Presentasjon kommer...

08.55–09.05

Foredragsholder: Bård Bringsrud Svensen COO | På(fyll), Orkla ASA

Orkla, Æra og Bakken&Bæck har jobbet frem en helt ny forretningsmodell som gjør hverdagen enklere for kunden og samtidig reduserer mengden plastemballasje.

Presentasjon

09.05–09.15

Foredragsholder: Olav Sunde Partner og rådgiver, Resirqel

Resirqel arbeider med å redusere materialsvinn og mer sirkulær utnyttelse av byggevarer. Deres visjon er: Fremtidens ressurser er allerede i bruk.

Presentasjon

09.15–09.25

Foredragsholder: Jens Måge Fagrådgiver, Avfall Norge

Tekstilforbruket øker, og med det avfallsmengdene. Ombruk er ikke alltid løsningen, hvordan skal avfallsbransjen arbeide for å bidra til løsninger?

Presentasjon

09.25–09.45

Spørsmål og diskusjon

Foredragsholder: Jens Måge, Fagrådgiver, Avfall Norge | Olav Sunde, Partner og rådgiver, Resirqel | Alexander Christiansen, Daglig leder, Circular Norway | Bård Bringsrud Svensen, COO | På(fyll), Orkla ASA | Marte Vestvik REdu-intern, Avfall Norge

Jens Måge

Fagrådgiver, Avfall Norge

Jens Måge har arbeidet i Avfall Norge siden 2014. Han er utdannet Siviløkonom fra Handelshøyskolen i København. I Avfall Norge jobber han bl.a med biologiske avfallsressurser, tekstiler, REdu-programmet og internasjonalt arbeid.

Marte Vestvik

REdu-intern, Avfall Norge

Marte har en bachelor i internasjonale miljø- og utviklingsstudier fra NMBU, og jobber som intern hos Avfall Norge våren 2023.

Alexander Christiansen

Daglig leder, Circular Norway

Alexander har vært prosjektleder og medforfatter på Circularity Gap Report Norway. Han har lang erfaring med forskning, rådgivning, strategi og forretningsutvikling. Han har en mastergrad i kjemi fra Universitetet i Oslo og en Master of Technology Management (MTM) fra NTNU / MIT Sloan School of Management. Før Circular Norway var han ansatt i DNV GL hvor han jobbet med ulike prosjekter innen risikostyring, risikoanalyse og klima rettet mot næringslivet og kommuner.

Bård Bringsrud Svensen

COO | På(fyll), Orkla ASA

Bård Bringsrud Svensen har jobbet i en årrekke med design, produktutvikling og bærekraftig innovasjon. Han har jobbet i Orkla-konsernet siden 2013.

Olav Sunde

Partner og rådgiver, Resirqel

Olav Sunde er rådgiver og partner i Resirqel. Han jobber som ombruksrådgiver i Resirqel, som søker å bidra til bedre materialutnyttelse i byggenæringen. Olav Sunde har deltatt i en rekke ulike utviklingsprosjekter på området for ombruk av byggematerialer, blant annet etableringen av Sirkulær Ressurssentral og Ombygg. Han har tidligere erfaring fra utvikling av næringseiendom.