Morgenkaffe: Nye utsorteringskrav for plast- og matavfall fra 1. januar

Vi sjekker status for obligatorisk utsortering av bioavfall og plast fra 1. januar 2023, med spesiell fokus på hva dette betyr for matavfall fra dagligvarebransjen. Fra 1. januar skal matavfall utsorteres ved kildesortering. Det betyr at matavfallet må avemballeres i butikk. Hvordan kan vi bidra til at forskriften gjennomføres i praksis?

Beskrivelse
Program
ForedragsholderePresentasjon fra Miljødirektoratet —> Utsort forsk avfall norge
Video av webinaret

08.30–09.00

Kaffe og bolle

09.00–09.05

Foredragsholder: Kåre Fostervold - Direktør samfunnskontakt, Avfall Norge

I EUs grønne giv er sirkulær økonomi og ressursutnyttelse et av hovedtiltakene for å gjøre EUs klima-, energi-, transport- og skattepolitikk egnet til å redusere netto klimagassutslipp med minst 55 % innen 2030.
Dette reflekteres i lover, krav og målsettinger innen avfalls- og gjenvinningspolitikken som Norge gjennom EØS er en del av.

Utsorteringsforskriften som ble vedtatt 7. juni 2022 sier i innledningen at formålet er å "øke materialgjenvinning av husholdningsavfall og næringsavfall for å oppnå bedre ressursutnyttelse av avfall, beskytte miljøet og redusere klimagassutslipp."

09.05–09.20

Foredragsholder: Vanessa Korsbakken Ivanov Seniorrådgiver, Miljødirektoratet

Fra 1. januar skal matavfall utsorteres ved kildesortering. Det betyr at matavfallet fra dagligvarebutikker må avemballeres i butikk. Hvordan skal forskriften forstås og gjennomføres i praksis?

09.20–09.25

Spørsmål

09.25–09.40

Foredragsholder: Geir Tore Leira, Adm.dir, Innherred Renovasjon | Are Magnus Adolfsen, Prosjektleder næringsliv, Grønt Punkt Norge | Ivar Sørby Ass. daglig leder, Greve biogass - den magiske fabrikken

Perspektiver fra dagligvarebransjen og avfalls- og gjenvinningsbransjen, herunder avfallsselskap, returselskap og behandlingsanlegg (biogass /kompost)

09.45–10.00

Spørsmål og oppsummering

Kåre Fostervold

- Direktør samfunnskontakt, Avfall Norge

Kåre har 20 års erfaring fra politikken, som lokalpolitiker, stortingsrepresentant og statssekretær. For øvrig har han lang erfaring fra energibransjen. Han har vært ansatt i Avfall Norge siden 2020.

Vanessa Korsbakken Ivanov

Seniorrådgiver, Miljødirektoratet

Geir Tore Leira

Adm.dir, Innherred Renovasjon

Are Magnus Adolfsen

Prosjektleder næringsliv, Grønt Punkt Norge

Ivar Sørby

Ass. daglig leder, Greve biogass - den magiske fabrikken