Motivasjon til å endre forbruksmønster

Forbruksmønsteret vårt må endres for å nå klima- og bærekraftsmålene. Informasjon og motivasjon er viktig,- men det må også andre elementer inn for å lykkes. Hva er de nye strategiene fra EU og hvordan kan næringslivet og kommuner i Norge ta tak i dette. Webinaret arrangeres i samarbeid med Hovedorganisasjonen Virke.

Beskrivelse
Program
Foredragsholdere

Forbruksmønsteret og alle deler av verdikjeden må under lupen for å redusere klimautslipp og oppnå en sirkulær økonomi. Hvordan skal vi egentlig måle dette, og hva betyr det i praksis for avfalls- og gjenvinningsbransjen?

Fredag 13. mai

08.30–08.35

Velkommen

Foredragsholder: Nancy Strand Seniorrådgiver, Avfall Norge

08.35–08.50

Foredragsholder: Runar Wiksnes Sjefsanalytiker, Virke

Det er utfordringer med å finne gode data på utslipp og miljøeffekter fra «forbruk». Virke har hatt SINTEF til å se på dette. Vi får en gjennomgang av rapporten.

08.50–09.05

Foredragsholder: Tord Dale Bærekraftsjef, Virke

Som en del av EUs handlingsplan for sirkulærøkonomi presenterte EU-kommisjonen 30. mars en pakke med lovforslag som vil gjøre så godt som alle fysiske produkter i EU-markedet mer miljøvennlige, sirkulære og energieffektive gjennom hele livssyklusen. Tord Dale gir oss en innføring i forslagene. Dette omfatter blant annet EUs økodesign-direktiv med innføring av nye krav til dokumentasjon av produktegenskaper.

09.05–09.20

Foredragsholder: Jan Thomas Hagen Leder for bærekraft i Voice Norge AS, Voice Norge AS

Hva tenker en aktør i tekstilbransjen om de nye kravene som kommer fra EU, norske myndigheter og ikke minst kundene? Hva gjør de i praksis for å møte nye mål og krav?

09.20–09.30

Spørsmål og diskusjon

Nancy Strand

Seniorrådgiver, Avfall Norge

Nancy Strand er seniorrådgiver i Avfall Norge og jobber med flere fagområder. Hun er særlig engasjert i å styrke bransjens kompetanse gjennom forskning, utvikling og innovasjon, og ikke minst rekruttere nyutdannede gjennom REdu-programmet. Nancy representerer Avfall Norge i styret i ISWA, International Solid Waste Association. Hun er utdannet innen ressursforvaltning og økonomi og har jobbet med avfall, gjenvinning og miljøspørsmål i en årrekke.

Runar Wiksnes

Sjefsanalytiker, Virke

Runar Wiksnes er utdannet ved Norges Handelshøyskole og har blant annet vært journalist og kundeansvarlig hos Geelmuyden Kise.

Tord Dale

Bærekraftsjef, Virke

Før han kom til Virke var han partner i klimakonsulent-selskapet Footprint, hvor han blant annet har jobbet i skjæringspunktet mellom forretningsutvikling, politikk og kommunikasjon. Tord har en master i strategi, innovasjon og ledelse, og erfaring med prosessledelse og bruk av verktøy som Design Thinking, Google Sprint og Lean-Startup.

Jan Thomas Hagen

Leder for bærekraft i Voice Norge AS, Voice Norge AS

Jan Thomas Hagen har bakgrunn fra blant annet Accenture og Redd Barna før han begynte som bærekraftsansvarlig hos Voice Norge i 2021. Han er utdannet ved Universitetet i Oslo og The London School of Economics and Political Science.