Motivasjon til å kaste mindre

Tema i mai er kommunikasjon og atferdsvitenskap. På webinaret 6. mai skal vi se på hva som motiverer til å kaste mindre og ta vare på det man har.

Beskrivelse
Program
Foredragsholdere

08.30–08.35

Velkommen

Foredragsholder: Nancy Strand Seniorrådgiver, Avfall Norge

08.35–08.55

Foredragsholder: Mona Nilsen Seniorrådgiver, Norsus

Mona Nilsen forteller om workshops på skoler, hos fylkeskommuner og folkehøgskoler hvor man har jobbet med å identifisere tiltak for å redusere matsvinn. Hvilke tiltak innen kommunikasjon, nudging og motivasjon er effektive for å påvirke atferd, og hvordan fungerer det i forhold til de praktiske systemene? Hun vil også trekke frem eksempler på avfallsselskap som er inne i prosjektene og hvordan de har bidratt.

08.55–09.15

Foredragsholder: Ingrid Haugsrud Forsker, SIFO

Ingrid Haugsrud jobber med SIFO-prosjektet CHANGE hvor det forskes på hvordan man kan få ned miljøbelastningen fra klær: redusere mengden klær som produseres, brukes og avhendes. SIFO har - basert på tidligere studier - mye kunnskap om hvilke klær folk beholder. I CHANGE har man formulert noen hypoteser om veksten i klær, ulike anledninger og garderobeplanlegging før og nå. SIFO har blant annet gjort en historisk analyse av ukeblader fra det siste århundret som kan bidra til å vise utviklingen innen variasjon og anledninger.

09.15–09.30

Spørsmål og diskusjon

Foredragsholder: Nancy Strand Seniorrådgiver, Avfall Norge

Nancy Strand

Seniorrådgiver, Avfall Norge

Nancy Strand er seniorrådgiver i Avfall Norge og jobber med flere fagområder. Hun er særlig engasjert i å styrke bransjens kompetanse gjennom forskning, utvikling og innovasjon, og ikke minst rekruttere nyutdannede gjennom REdu-programmet. Nancy representerer Avfall Norge i styret i ISWA, International Solid Waste Association. Hun er utdannet innen ressursforvaltning og økonomi og har jobbet med avfall, gjenvinning og miljøspørsmål i en årrekke.

Mona Nilsen

Seniorrådgiver, Norsus

Mona Nilsen er seniorrådgiver i NORSUS, Norsk institutt for bærekraftsforskning. Mona har vært rådgiver for en rekke kommuner og fylkeskommuner når det gjelder klimakommunikasjon, medvirkning og kunnskapsformidling. Hun jobber med flere konkrete nudgingprosjekter innenfor bl. a for reduksjon av matsvinn, økt kildesortering og redusert energiforbruk. Mona har ekspertise i hvordan å teste effekten av nudge, og brenner for effektiv klimakommunikasjon

Ingrid Haugsrud

Forsker, SIFO

Ingrid Haugsrud er utdannet klesdesigner og har en mastergrad i Mote og samfunn fra OsloMet. Hun har jobbet med lokal produksjon og mer bærekraftige forretningsmodeller innenfor mote. På SIFO jobber Ingrid med barns klær og anledning, og er tilknyttet forskningsprosjektene CHANGE, BELONG, IMAGINE og REDUCE.