Motivasjon til kildesortering

Kildesortering alene skaper ikke en sirkulær økonomi, men vi er helt avhengig av kildesortering for å skape de sirkulære løsningene. Hva skal til for å øke og forbedre kildesorteringen?

Beskrivelse
Program
Foredragsholdere

Fredag 20. mai

08.30–08.35

Velkommen

Foredragsholder: Nancy Strand Seniorrådgiver, Avfall Norge

08.35–08.50

Foredragsholder: Sylvelin Aadland Ansvarlig for Sortere, LOOP

LOOP har gjennomført en omfattende kvantitativ og kvalitativ studie om kildesortering. Målet med studien var avdekke og forstå folks vaner, holdninger og kunnskap om kildesortering, og på hvilken måte systemet virker inn på dette. LOOP presenterer hovedfunnene fra studien.

08.50–09.00

Foredragsholder: Johan Mørkhagen Kamfjord Kommunikasjonsrådgiver, LOOP

Sortere er en nasjonal kommunikasjonsplattform for kildesortering, avfall og gjenvinning. Den er nå relansert i ny drakt - fra kildesortering til helhetsperspektiv på ressurser. Sortere vil gjøre det enklere for forbrukere å ta vare på ressursene.

09.00–09.12

Foredragsholder: Trond Norum Daglig leder, CIVAC-klyngen

Mer info kommer

09.12–09.25

Foredragsholder: Sigrid Glomdal Masterstudent, miljøpsykologi, Høyskolen i Innlandet HINN

Kan feilsortering på gjenvinningsstasjonene forklares ut fra motivasjon eller kunnskap om kildesortering? Hvordan kan strukturelle endringer forebygge feilsortering?

09.25–09.30

Spørsmål og diskusjon

Foredragsholder: Nancy Strand Seniorrådgiver, Avfall Norge

Nancy Strand

Seniorrådgiver, Avfall Norge

Nancy Strand er seniorrådgiver i Avfall Norge og jobber med flere fagområder. Hun er særlig engasjert i å styrke bransjens kompetanse gjennom forskning, utvikling og innovasjon, og ikke minst rekruttere nyutdannede gjennom REdu-programmet. Nancy representerer Avfall Norge i styret i ISWA, International Solid Waste Association. Hun er utdannet innen ressursforvaltning og økonomi og har jobbet med avfall, gjenvinning og miljøspørsmål i en årrekke.

Sylvelin Aadland

Ansvarlig for Sortere, LOOP

Sylvelin Aadland er ansvarlig for Sortere i LOOP og involvert i flere prosjekter i LOOP. Hun er utdannet siviløkonom og har jobbet med strategi og forretningsutvikling i ulike selskap og konsulentbransjen, før hun begynte i LOOP i 2014.

Johan Mørkhagen Kamfjord

Kommunikasjonsrådgiver, LOOP

Johan Mørkhagen Kamfjord er kommunikasjonsrådgiver i LOOP og jobber med kommunikasjon og Sortere. Han har utdanning innen kommunikasjonsledelse og har jobbet i LOOP siden April 2021.

Trond Norum

Daglig leder, CIVAC-klyngen

Sigrid Glomdal

Masterstudent, miljøpsykologi, Høyskolen i Innlandet HINN

Sigrid Glomdal er 27 år og har nettopp gjort ferdig en mastergrad i Miljøpsykologi ved Høyskolen i Innlandet. Masteroppgaven handler om feilsortering på gjenvinningsstasjoner med fokus på mentale modeller og strukturelle endringer. Hovedinteressen hennes er miljøatferd og hvorfor folk ikke er mer miljøvennlige.