Nasjonal merkeordning: Hvordan samordne budskap rundt kildesortering av emballasje?

Beskrivelse
Program


I forbindelse med det kritiske søkelyset på nytteverdien av kildesortering får mange spørsmål knyttet til emballasje og emballasjemerking. For å sikre et samordnet budskap ut mot forbrukere ønsker LOOP, Avfall Norge og Grønt Punkt Norge å invitere kommuner, interkommunale selskaper m.fl. til dialogmøte.

Mange produsenter har tatt i bruk de nye kildesorteringsmerkene på emballasjen, og Grønt Punkt Norge arbeider med å forbedre anbefalinger for hvordan ulike typer emballasje skal merkes. I tillegg er LOOP, Avfall Norge og Grønt Punkt Norge i gang med et faktaark for å gi en felles plattform om spørsmål om emballasje.

14. januar kl 09:30 - 11:00 arrangerer vi et dialogmøte for å fortelle om arbeidet som er gjort til nå. Det vil også bli mulig å stille spørsmål og komme med innspill.

Agenda

09.30 Velkommen! Introduksjon til felles merkeordning og presentasjon av punktene i faktaark om emballasje
Hildegunn Bull Iversen, daglig leder Loop og Mona Sæther, fagrådgiver Avfall Norge

09.45 Utfordringer og erfaringer med ny merkeordning og kildesortering av emballasje
Jørgen Bakke Fredriksen, kommunikasjonsrådgiver Renovasjons- og gjenvinningsetaten i Oslo

10.00 Valg av emballasjemateriale og erfaringer med merking
Sylvia Lofthus, kvalitetssjef frukt, grønt, emballasje i Coop

10.15 Faktaark om emballasje og forklaring av grenseverdier ved merking
Kari-Lill Ljøstad, kommunikasjonssjef Grønt Punkt Norge

10.30 Spørsmål og innspill

Torsdag 14. januar

09.30–11.00

09.30 Velkommen! Introduksjon til felles merkeordning og presentasjon av punktene i faktaark om emballasje
Hildegunn Bull Iversen, daglig leder Loop og Mona Sæther, fagrådgiver Avfall Norge

09.45 Utfordringer og erfaringer med ny merkeordning og kildesortering av emballasje
Jørgen Bakke Fredriksen, kommunikasjonsrådgiver Renovasjons- og gjenvinningsetaten i Oslo

10.00 Valg av emballasjemateriale og erfaringer med merking
Sylvia Lofthus, kvalitetssjef frukt, grønt, emballasje i Coop

10.15 Faktaark om emballasje og forklaring av grenseverdier ved merking
Kari-Lill Ljøstad, kommunikasjonssjef Grønt Punkt Norge

10.30 Spørsmål og innspill