Nudging- fungerer det?

I mars er temaet for Avfallsforsks webinarer adferdsvitenskap og miljøpsykologi. Denne første fredagen skal vi se på nudging som metode, med noen praktiske eksempler fra bransjen. Nudging, som så fint oversettes til "dulting" på norsk, handler om å "dulte" folk i ønsket retning. Nuging kan brukes på flere områder, eksempelvis for å øke kildesortering eller sortere riktig på gjenvinningsstasjon.

Beskrivelse
Program
Foredragsholdere

Fredag 5. mars

08.30–08.35

Velkommen

Foredragsholder: Jens Måge Fagrådgiver, Avfall Norge

08.35–08.40

Kort intro av tema

Foredragsholder: Mona Nilsen Seniorrådgiver, Norsus

08.40–08.50

Foredragsholder: Kjetil Bjorvatn Professor i samfunnsøkonomi, NHH

Hvordan skiller nudging seg fra de tradisjonelle økonomiske virkemidlene for å oppnå ønsket adferd?

08.50–08.55

Foredragsholder: Øystein Kalve Sunde Leder for Prosjekt og utvikling, BIR privat AS

BIR har innført en fleksibel gebyrmodell og går nå videre med flere virkemidler , blant annet nudging.

08.55–09.05

Foredragsholder: Kåre Edvardsen Fagleder renovasjon, Halden kommune

Presentasjon av prosjekt med resultatene på nudging for å oppnå økt kildesortering hos innbyggere i Halden.

09.05–09.30

Foredragsholder: Mona Nilsen, Seniorrådgiver, Norsus | Kjetil Bjorvatn, Professor i samfunnsøkonomi, NHH | Øystein Kalve Sunde, Leder for Prosjekt og utvikling, BIR privat AS | Kåre Edvardsen Fagleder renovasjon, Halden kommune

Mona Nilsen er ordstyrer. Panelet består av Kåre Edvardsen, Øystein Kalve Sunde og Kjetil Bjorvatn.

Muligheter for å stille spørsmål og delta i diskusjonen for deltakerne. Hvilke problemer kan best løses med nudging? For eksempel kildesortering, forsøpling ved returpunkter og adferd på gjenvinningstasjoner.

Jens Måge

Fagrådgiver, Avfall Norge

Jens Måge har arbeidet i Avfall Norge siden 2014. Han er utdannet Siviløkonom fra Handelshøyskolen i København. I Avfall Norge jobber han bl.a med biologiske avfallsressurser, tekstiler, REdu-programmet og internasjonalt arbeid.

Mona Nilsen

Seniorrådgiver, Norsus

Mona Nilsen er seniorrådgiver i NORSUS, Norsk institutt for bærekraftsforskning. Mona har vært rådgiver for en rekke kommuner og fylkeskommuner når det gjelder klimakommunikasjon, medvirkning og kunnskapsformidling. Hun jobber med flere konkrete nudgingprosjekter innenfor bl. a for reduksjon av matsvinn, økt kildesortering og redusert energiforbruk. Mona har ekspertise i hvordan å teste effekten av nudge, og brenner for effektiv klimakommunikasjon

Kjetil Bjorvatn

Professor i samfunnsøkonomi, NHH

Kjetil Bjorvatn er professor i samfunnsøkonomi ved NHH med adferdsøkonomi og utviklingsøkonomi som spesialområder. Han leder forskningsgruppen FAIR Insight Team ved NHHs senter for anvendt forskning.

Øystein Kalve Sunde

Leder for Prosjekt og utvikling, BIR privat AS

Øystein Kalve Sunde er leder for Prosjekt og utvikling i BIR Privat AS. Han er maskiningeniør og leder «miljølaboratoriet» som er et samarbeidsprosjekt mellom BIR og FAIR ved NHH.

Kåre Edvardsen

Fagleder renovasjon, Halden kommune

Kåre Edvardsen har de siste 14 årene arbeidet som fagleder renovasjon i Halden kommune. Foruten drift og forvaltningsoppgaver har han arbeidet med prosjekter innen nivåmåling ved bruk av sensorer, alternativ RFID merking av avfallsbeholdere, sortering og sorteringsadferd hos innbygg.